Zdjęcia zgłoszone do konkursu fotograficznego

A. Atamańczuk

 

 

A. Krzemińska

 

J. Czarny

 

L.Niestatek

 

M.Sudak

 

P.Slowikowska

 

P.Szustak