Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 15 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. na naszych pływalniach obowiązywać będą następujące limity:

✅ KRYTA Pływalnia "Wodny PARK" – maksymalnie 36 osób w niecce basenowej oraz udostępnienie 30% miejsc na trybunach.
Klientów zapraszamy również do skorzystania z solarium, łóżka masującego hydrojet Wellsystem, sauny oraz wypożyczalni rowerów,
Kryta Pływalnia "Delfin" – maksymalnie 14 osób w niecce basenowej oraz udostępnienie 30% miejsc na trybunach,
Inowrocławska Terma – maksymalnie 15 osób w niecce basenowej.
Klientów zapraszamy również do skorzystania z wypożyczalni rowerów.

Zgodnie z § 26 a. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
"Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.” Korzystając z pływalni należy pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego, tj.:
a) obowiązku dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
b) obowiązku noszenia osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie,
c) zachowaniu dystansu społecznego,
d) przestrzeganiu zasad higieny na pływalni. Obowiązku starannej kąpieli oraz umycia całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej,
e) zachowaniu 1,5 metrowego odstępu w saunie i jacuzzi w Krytej Pływalni „Wodny Park” oraz jacuzzi w Inowrocławskiej Termie.
Serdecznie zapraszamy !