Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 748) do 3 maja 2021 r. przedłużone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu naszych obiektów.
Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych w obiektach sportowych zarządzanych przez OSiR Inowrocław jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub dla zawodników pobierających stypendium sportowe, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy. Wszystkie wydarzenia i zajęcia odbywają się będą bez udziału publiczności.
Do 3 maja 2021 r. otwarte będą obiekty sportowe na otwartym powietrzu, przy czym będzie mogło przebywać na nich jednocześnie nie więcej niż 25 osób. Obiekty będą otwarte także na potrzeby sportu zawodowego.
Z Krytej Pływalni "Delfin" korzystać mogą jedynie członkowie kadr narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych ujęci w harmonogramie pływalni.