Informujemy, że od 13 lutego 2021 r. otwieramy dla Państwa Krytą Pływalnię "Delfin". Do tej pory w obiekcie odbywały się zajęcia inowrocławskich klubów pływackich, których członkowie byli przedstawicielami kadry narodowej polskich związków sportowych, w związku z czym funkcjonował on w ograniczonym trybie i w reżimie sanitarnym. Przypominamy, że Kryta Pływalnia "Wodny Park" była całkowicie wyłączona z funkcjonowania od 28 grudnia 2020 r. Dostosowanie jej do możliwości użytkowania wiąże się z dużymi nakładami oraz kosztami, które są niecelowym wydatkiem z uwagi na ryzyko wprowadzenia od 1 marca 2021 r. pełnego zakazu działania pływalni. Biorąc pod uwagę racjonalność i gospodarność, otwarcie Krytej Pływalni "Wodny Park" nie jest zasadne, celowe i oszczędne. Dodatkową przesłanką jest brak możliwości udostępniania atrakcji w pełnym zakresie, dotyczy to części rekreacyjnej, tj. zjeżdżalni, jacuzzi, niecki rekreacyjnej. Z informacji uzyskanych od zarządców krytych pływalni w regionie, wynika, że część z nich nie została otwarta ze względu na wysokie koszty i niepewną sytuację od 1 marca 2021 r. W związku z powyższym informujemy, że w chwili obecnej otwarcie Krytej Pływalni "Wodny Park" jest niemożliwe.