Od 17 października 2020 r. Inowrocław zostaje włączony do tzw. czerwonej strefy, w której zaostrzone są zasady walki z koronawirusem. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia zawieszona zostaje działalność basenów, siłowni oraz aquaparków. Imprezy sportowe mogą się odbywać ale bez udziału publiczności.
Od 19 października 2020 r. kasa zlokalizowana w siedzibie OSiR przy al. Niepodległości 4 będzie przeniesiona do holu budynku głównego Hali Widowiskowo – Sportowej i czynna bez zmian. Kasa w KP Wodny Park oraz Zapleczu Socjalno - Noclegowym przy ul. Rakowicza 93 także będą czynne bez zmian.
Dostosowując się do zasad bezpieczeństwa informujemy, że Interesanci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym umówieniu, tylko w sprawach bardzo pilnych. Pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednocześnie przypominamy, że korespondencję i wszelkie dokumenty, można zostawiać w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy informacji Hali Widowiskowo – Sportowej (wejście boczne), al. Niepodległości 4.
W wyżej wymienionych przypadkach prosimy o kontakt z sekretariatem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, tel. 52 3555 350, faks 52 3555 366, e-mail sekretariat [AT] osir [DOT] inowroclaw.pl.
Pozostałe obiekty funkcjonują z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.