Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy organizuje 9 października br. wykład otwarty dla mieszkańców miasta. W ramach wykładu będzie się można zapoznać z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i samorządowej oraz podmiotów świadczących pomoc prawną, a także zagadnień związanych z podnoszeniem świadomości prawnej społeczeństwa. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.30  w sali 227 Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4.