Informuję, że z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zaplanowany na 23 stycznia br. pokaz „Bezpieczne Ferie” w Parku Solankowym zostaje odwołany. Do przeprowadzenia pokazu niezbędna jest skuta lodem tafla wody, aby skutecznie zaprezentować zasady bezpiecznego zachowania podczas zagrożenia na zamrożonych akwenach wodnych.