Od 1 maja 2019 r., na podstawie Zarządzenia Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat lub sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Inowrocławiu i za korzystanie z obiektów i urządzeń zarządzanych przez tę jednostkę, obowiązywać będą nowe opłaty za usługi świadczone w obiektach zarządzanych przez OSiR Inowrocław.
    Aktualny cennik będzie dostępny na stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl.