W związku z dużym zainteresowaniem i wieloma pytaniami dotyczącymi udziału w II Biegu Niepodległości informujemy, że zwiększamy limit uczestników, którzy mogą wziąć udział w imprezie!

Zapisy będą przyjmowane jeszcze jedynie w NIEDZIELĘ 11 listopada br. w godzinach 10.00 – 13.00 w biurze zawodów, tj. na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2.

Ze względu na przekroczone w środę określone wcześniej możliwości organizacyjne - osoby, które dopiszą się w dniu biegu nie otrzymają TEGO DNIA atrybutów, które są przewidziane dla osób zapisanych w terminie obowiązującego limitu, tj. koszulki i medalu. Zapewniony zostanie jednak elektroniczny pomiar czasu oraz posiłek regeneracyjny i woda.

Uczestnik, który będzie chciał zapisać się w dniu imprezy będzie musiał podpisać dodatkowe oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na wyżej wymienione warunki. Dostanie on również specjalny numer startowy, który pozwoli na jego identyfikację na mecie.

Organizator równocześnie zapewnia, że Osoby zapisane w biurze zawodów 11 listopada br. medal oraz koszulkę otrzymają w terminie późniejszym, tj. maksymalnie do 4 tygodni po biegu.

Za utrudnienia przepraszamy.