Informujemy, że z uwagi na zimno i intensywne opady deszczu oraz w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, termin zaplanowanych na 5 maja br. biegów młodzieżowych w ramach X Biegu Piastowskiego uległ zmianie. Zawody zostaną przeniesione na dzień 23 maja br.

Jednocześnie nadmieniamy, że do dnia 19 maja br. zostanie wydłużony termin rejestracji zawodników. Do tego dnia można dokonać korekty list z uczestnikami i zgłosić nowych zawodników. W celu zgłoszenia uczestnictwa w biegach młodzieżowych, należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl i dostarczyć do biura zawodów. Na zakończenie biegów młodzieżowych, we wszystkich kategoriach wiekowych, na najlepszych zawodników czekają statuetki i nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Nagrodzone będą też najlepsze szkoły.