Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu wprowadza promocję w Krytych Pływalniach „Wodny Park” i „Delfin” oraz na Lodowisku „Lodolandia”. Każda osoba, obchodząca imieniny korzysta tego dnia z usług wyżej wymienionych obiektów bezpłatnie.

 

 

Regulamin promocji „Gdy imieniny mamy - korzystamy”

  1. Cel promocji

Upowszechnienie korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych OSiR. Uatrakcyjnienie imienin mieszkańcom Inowrocławia.

  1. Termin i miejsce promocji

Promocja obowiązuje do odwołania w Krytych Pływalniach „Wodny Park” i „Delfin”oraz na Lodowisku „Lodolandia”.

  1. Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

  1. Warunki uczestnictwa

Promocja dotyczy osób, które w danym dniu mają imieniny. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie dowodu osobistego przez osoby dorosłe i legitymacji szkolnej przez dzieci i młodzież.

  1. Zasady promocji

Promocja upoważnia do korzystania bezpłatnie z Krytych Pływalni „Wodny Park” i „Delfin”oraz Lodowiska „Lodolandia” przez osoby, które w danym dniu mają imieniny. Promocja dotyczy pierwszych imienin następujących po urodzinach danej osoby.

  1. Informacje

Wszystkie lokalne media otrzymały komunikaty o ww. promocji.

  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do czasu zakończenia promocji.