W dniu 22 czerwca br. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz sekcja rowerowa Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z Inowrocławia zoorganizowała wycieczkę rowerową z Inowrocławia do Kruszwicy

– pierwszej stolicy Piastów. Uczestnicy pokonali trasę w dwóch zwartych kolumnach Szlakiem Piastowskim przez następujące miejscowości: Sikorowo, Łojewo, Szarlej, Kruszwicę. Uczestnicy zwiedzili Kolegiatę oraz Mysią Wieżę i usłyszeli ciekawe wątki historyczne z ust znakomitego przewodnika. Następnie w czasie wolnym rowerzyści odpoczywali na plaży na „Cyplu” nabierając siły na powrót do Inowrocławia. Grupa przy słonecznej aurze powróciła około godz. 15.30 do Inowrocławia w komplecie z jednoczesnym postanowieniem uczestnictwa w kolejnych wycieczkach rowerowych na innych trasach. Amatorzy dwóch kółek, którzy ukończyli wycieczkę otrzymali od organizatorów drobne upominki.