Prezydent Miasta Inowrocławia wydał Zarządzenie wprowadzające promocję usług inowrocławskich basenów w okresie wakacji. Oferta jest bardzo atrakcyjna dla osób dorosłych jak i szczególnie dla dzieci oraz młodzieży.

Promocja obejmie dwie kryte pływalnie „Wodny Park” i „Delfin”, a poza tym dla uprawnionych grup utworzonych przez MOPS także basen odkryty przy ul. Świętokrzyskiej 107. Zgodnie z decyzją Prezydenta Ryszarda Brejzy akcja trwać będzie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2009 r. („Wodny Park” – od dnia 1.07.2009 r. do dnia 31.08.2009 r.)

I tak:
Kryta Pływalnia „Wodny Park”
- grupy zorganizowane (półkolonie) będące jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w godz. 10.00 – 11.00 – bezpłatnie,
- dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej w godz. 11.00 – 15.00 w cenie 1,00 zł,
- pozostałe osoby w godz. 11.00 – 15.00 w cenie 3,00 zł,
- wszyscy korzystający z usług basenowych w godz. 15.00 – 22.00 zgodnie z cennikiem tj. 8,50 zł dorośli oraz 5,50 zł dzieci.
Obiekt czynny od godz. 10.00 do godz. 22.00

Kryta Pływalnia ,, Delfin”
- wszyscy korzystający z usług basenowych w godz. 6.00 do 10.00 stosuje się 50% ceny biletu tj. 3,50 zł dorośli oraz 2,50 zł dzieci i młodzież – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej,
- grupy zorganizowane (półkolonie) będące jednostkami organizacyjnymi
  Urzędu Miasta w godz. 10.00 – 11.00 – bezpłatnie,
- dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej w godz. 11.00 – 15.00 w cenie 1,00 zł,
- pozostałe osoby w godz. 11.00 – 15.00 w cenie 3,00 zł,
- wszyscy korzystający z usług basenowych w godz. 15.00 – 22.00 zgodnie z cennikiem tj. 7,00 zł dorośli oraz 5,00 zł dzieci.
Obiekt czynny od godz. 6.00 do godz. 22.00

CENA ZA USŁUGĘ DOTYCZY PIERWSZEJ GODZINY KORZYSTANIA,  KAŻDA NASTĘPNA WG OBOWIĄZUJACEGO CENNIKA.