Ośrodek  Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu informuje, że w dniu 26 czerwca 2016 roku w godzinach od 10.00 do 11.00, podczas Rajdu Rowerowego nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na trasie z ze Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków do remizy strażackiej w Jacewie na następujących ulicach:


- wyjazd ze stadionu miejskiego – skrzyżowanie ulicy Wierzbińskiego i Świętokrzyskiej ( wyłączenie sygnalizacji świetlnej – tryb awaryjny na czas organizacji wyjazdu ze stadionu).
- skrzyżowanie ul. Wierzbińskiego z ul. Piłsudskiego,
- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Orląt Lwowskich,
- skrzyżowanie ul. Rąbińskiej z ul. Wojska Polskiego,
- skrzyżowanie ul. 800-lecia Inowrocławia z ul. Al. Niepodległości,
- skrzyżowanie ul. Budowlanej z ul. Wojska Polskiego,
- skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego z ul. Szymborską,
- skrzyżowanie ul. Szymborskiej z ul. Miechowicką,
- skrzyżowanie ul. Szymborskiej z ul. Kasztanową,
- skrzyżowanie ul. Jana III Sobieskiego z ul. Marulewską,
- skrzyżowanie ul. Kasztanowej/Lipowej z ul. Marulewską,
- skrzyżowanie ul. Krzywoustego z ul. Świętego Ducha,
- skrzyżowanie ul. Świętego Ducha z ul. Glinki,
- skrzyżowanie ul. Glinki z ul. Jaczewską,
- wjazd na teren remizy strażackiej w Jacewie.

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość.