CENNIK USŁUG  KRYTA PŁYWALNIA "WODNY PARK"

 

 

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) za 60 min   18,00 zł
b) za każdą minutę powyżej 60 min   0,30 zł
       
       
2) bilet ulgowy :    
a) za 60 min   14,00 zł
 b) za każdą minutę powyżej 60 min   0,23 zł
       
       
3) bilet - ranne pływanie w dni powszednie od poniedzialku do piątku:    
 a) za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50% ceny biletu
 b) za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
4) bilet - w dni nauki szkolnej    
 a) za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50% ceny biletu
 b) za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
       
5) bilet wieczorny w godzinach 21.00 - 22.00   70% ceny biletu
       
6) bilet rodzinny* :    80 % ceny biletów
  * przy minimum 1 osobie dorosłej i 1 dziecku    
       
       
       
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych)   320,00 zł/20 godz.
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   349,00 zł/8 godz.
       
2. Karnety na basen:    
1) karnet o wartości 50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości 720,00 z   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1050,00 zł
       
3. Pozostałe usługi:    
1) solarium   1,50 zł/min
       
2) sauna*:    
a) za każdą minutę korzystania   0,47 zł/min.*
  *minimalną opłatę za korzystania z sauny ustala się na 4.70 zł, tj.: 10 minut    
       
3) korzystanie sali konferencyjnej      45,00 zł/godz.
       
4) bilet instruktorski *   23,00 zł/godz.
       
5) masaż na łóżku hydrojet Wellsystem:    
a)

15 minut

 

13,00 zł

b)

30 minut

 

20,00 zł

c)

karnet 10 wejść po 15 minut

 

104,00 zł

d)

karnet 10 wejść po 30 minut

 

156,00 zł

* sprzedawany osobie spełniającej warunki określone przez Dyrektora OSiR

       
4. Aqua Aerobik:    
1) bilet jednorazowy   29,00 zł *
2) karnet obejmujący 8 zajęć   180,00 zł *
  *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
5. Wielobój    
1) karnet obejmujący 4 wejścia   77,00 zł *
2) karnet obejmujący 8 wejść   154,00 zł *.
 

 *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.

   
       
6. Opłaty:    
1) jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej   6,50 zł.
       
 7.  Wypożyczenie roweru:    
 a)  pierwsza godzina   6,50 zł,
 b)  każda kolejna rozpoczęta godzina   4,00 zł,
 c)  wypożyczenie na całą dobę (24 godziny   50,00 zł,
 d)  kaucja zwrotna   65,00 zł/rower.
       
8. Bezpłatne korzystanie w okresie wakacji letnich i zimowych (od poniedziałku do piątku)    
a) półkolonie miejskie (szkolne) z Miasta Inowrocławia w godzinach 10.00 - 11.00    
b) wakacyjna nauka pływania* w godzinach 12.00 - 13.00    
c) dzieci i młodzież indywidualnie z terenu Miasta Inowrocławia w godzinach 13.00 - 15.00    
  * dotyczy osób wcześniej z apisanych    
       
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 9 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 98/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

 

1)
a)
b)
c)