CENNIK USŁUG STADION MIEJSKI im. Inowrocławskich Olimpijczków, II, III

1. Mieszkańcy Miasta mają prawo do otwartego, nieodpłatnego wstępu na stadiony   w celach rekreacyjnych.
       
2. Opłata za wynajem obiektów:    
1) na cele sportowe   250,00 zł/godz
2) na inne cele   500,00 zł/godz
       
3. Opłata za wynajem sali konferencyjnej   50,00 zł/godz
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 16 marca  2021 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 60/2021 z dnia 15 marca 2021 r.