CENNIK USŁUG STADION MIEJSKI im. Inowrocławskich Olimpijczków, II, III

1. Mieszkańcy Miasta mają prawo do otwartego, nieodpłatnego wstępu na stadiony   w celach rekreacyjnych.
       
2. Opłata za wynajem obiektów:    
1) na cele sportowe   250,00 zł/godz
2) na inne cele   500,00 zł/godz
       
3. Opłata za wynajem sali konferencyjnej   50,00 zł/godz
       
Ceny zawierają podatek VAT. Cennik obowiązuje od dnia 10 lutego  2020 r.Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 38/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.