CENNIK USŁUG STADION MIEJSKI im. Inowrocławskich Olimpijczków, II, III

1. Mieszkańcy Miasta mają prawo do otwartego, nieodpłatnego wstępu na stadiony   w celach rekreacyjnych.
       
2. Opłata za wynajem obiektów:    
1) na cele sportowe   250,00 zł/godz
2) na inne cele   500,00 zł/godz
       
3. Opłata za wynajem sali konferencyjnej   50,00 zł/godz
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 9 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 98/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.
.