REGULAMIN OGÓLNY I HARMONOGRAM IMPREZY POD NAZWĄ:

XII PARAFIADA ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

O PUCHAR PRYMASA POLSKI

I PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA


I. Cele zawodów :
propagowanie działalności parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej w zakresie sportu i działalności artystycznej wyłonienie najaktywniejszej parafii.


II. Miejsce i termin imprezy:
Inowrocław: obiekty OSiR
Do dnia rozpoczęcia imprezy biuro zawodów będzie się mieścić
w Hali Widowiskowo-Sportowej, w pokoju 226,   al. Niepodległości 4, tel. 52355355, natomiast w czasie trwania Parafiady będzie  znajdować się na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków
przy ul. Wierzbińskiego 2, tel. 523539170
2 maja 2018 r.

III. Organizatorzy imprezy:
Miasto Inowrocław
Archidiecezja Gnieźnieńska
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,
Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Kujawskie Centrum Kultury
Duszpasterstwo Sportu Archidiecezji Gnieźnieńskiej

IV. Honorowy patronat nad imprezą objęli:
Prymas Polski, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Wojciech Polak
Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia
V. Program imprezy:

2 maja 2018r

7.30-8.45: Osobista weryfikacja zawodników startujących w konkurencjach sportowych na terenie Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków,
ul. Wierzbińskiego 2.
Osoby, które nie stawią się do weryfikacji, nie będą dopuszczone do konkurencji!!!
9.00: odprawa techniczna na stadionie
9.15: uroczyste otwarcie XII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2
9.30: przejście i przejazd na miejsca rozgrywania konkurencji sportowych
i artystycznych
10.00-16.30: czas trwania rozgrywek
14.00-16.00: posiłek
17.00:  uroczyste zakończenie Parafiady i wręczenie  nagród zwycięzcom na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich  Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2

VI. Warunki uczestnictwa w imprezie:

1. W Parafiadzie biorą udział wyłącznie zespoły reprezentujące poszczególne parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które zostały wcześniej zgłoszone i wpisane do protokołu zawodów.
2. Zespoły parafialne startujące w zawodach sportowych  mogą składać się tylko i wyłącznie z osób zamieszkujących na terenie danej parafii.
3. Opłata za uczestnictwo zawodników biorących udział w Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej (włącznie z eliminacjami regionalnymi) wynosi 5zł od osoby. Koszty te pokrywają Parafie uczestniczących w Parafiadzie. Opłata ta dotyczy wyłącznie zawodników (bez księży i opiekunów). Wpłaty za udział w Parafiadzie prosimy dokonywać do dnia 28 lutego 2018 roku (ostateczny termin zgłoszeń) według następującego wzoru: „5 zł x liczba zawodników zgłoszonych do Parafiady” bezpośrednio na konto OSiR Inowrocław: PKO BP SA O/Inowrocław 57 1020 1505 0000 0202 0183 4357.
4. Organizatorzy zobowiązują parafie do wyznaczenia pełnoletnich opiekunów dla swych reprezentacji i zespołów w czasie trwania zawodów.
5. Organizatorzy zobowiązują parafie do posiadania przez wszystkich startujących w Parafiadzie zawodników dokumentów tożsamości z datą urodzenia i aktualnym miejscem zamieszkania, które będą sprawdzane przez sędziów poszczególnych zawodów
6. Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych konkurencji z klasyfikacją końcową parafii.
7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników zawodów pozostawione w pobliżu miejsca rozgrywania konkurencji. Za umyślne zniszczenia oraz szkody powstałe na skutek złych zachowań uczestników odpowiadają sami sprawcy.
8. Każda z konkurencji parafiadowych posiada osobny, szczegółowy regulamin znajdujący się w załącznikach regulaminu ogólnego (załącznik 1 - sport, załącznik 2 - festiwal piosenki religijnej, załącznik 3 - konkurs wiedzy).
9. Organizatorzy nakładają obowiązek posiadania przez wszystkich startujących w Parafiadzie zawodników specjalnych zaświadczeń i oświadczeń.

Zobowiązuje się duszpasterzy, organizujących poszczególne zespoły, aby składały się one z osób zamieszkałych na terenie ich parafii!!!

Wzór zaświadczenia i oświadczenia (zostało też wysłane do wypełnienia w odrębnym pliku):

UWAGA:

 • Na zaświadczeniu musi znajdować się pieczęć danej parafii i podpis Księdza Proboszcza Parafii!
 • Każdy zawodnik Parafiady jest zobowiązany do posiadania przy sobie w/w zaświadczenia lub oświadczenia podczas weryfikacji  oraz trwania zawodów. Jego brak wyklucza udział danej osoby w zawodach!
 • Sędziowie w poszczególnych konkurencjach sportowych będą wymagać okazania w/w zaświadczenia!

10. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem zawodów, który dostępny jest na stronie internetowej: www.osir.inowroclaw.pl
po prawej stronie w zakładce PARAFIADA oraz na stronie internetowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej www.archidiecezja.pl

VII. Punktacja:

Zawody będą przebiegać  w trzech kategoriach:

Sport:
Zwycięzcy konkurencji indywidualnych otrzymają do klasyfikacji generalnej parafii: za I miejsce - 12 punktów, za II miejsce - 10 punktów, za III miejsce - 8 punktów. Każde następne miejsce będzie punktowane o 1 punkt mniej aż do miejsca 10, za które zawodnik otrzyma 1 punkt.
W konkurencjach zespołowych:

 • piłka nożna
  I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12; VI - 10; VII - 8; VIII - 6; wszystkie zespoły, które nie zakwalifikują się do rozgrywek finałowych w Inowrocławiu  otrzymają 2 punkty
 • piłka siatkowa
  I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12; VI - 10; wszystkie zespoły, które nie zakwalifikują się do rozgrywek finałowych w Inowrocławiu otrzymają 2 punkty
 • streetball
  I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12; VI - 10; VII - 8; VIII - 6; IX -4; X - 2

Wielobój parafialny
I miejsce - 50 punktów, II - 40; III - 30; IV - 25; V - 20; VI - 16; VII - 12; VIII - 9; IX - 6; X - 3

Wyjątek stanowi dyscyplina NORDIC WALKING. Każdy zawodnik, który ukończy wyścig zyskuje dla swojej parafii 1 punkt!

Konkurs piosenki religijnej:
Zwycięzcy otrzymują: I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12; VI - 10; VII - 8; VIII - 6; IX - 4; X - 2

Konkurs wiedzy:
Zwycięzcy otrzymują: I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12; VI - 10; VII - 8; VIII - 6; IX - 4; X - 2

Wyniki drużynowe będą sumowane i wpłyną na ostateczną klasyfikację poszczególnych parafii.

VIII. Nagrody:
Reprezentacje zwycięskich parafii (zdobywcy miejsc od I do III) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Zdobywcy miejsc od IV do VI otrzymają puchary, a wszystkie parafie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji za miejsca od I do III otrzymają medale, a wszyscy startujący w Parafiadzie, jak również w rozgrywkach eliminacyjnych - medale pamiątkowe, które zostaną wręczone wszystkim 2 maja 2018r.


IX. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia zawodów.


X. Dodatkowe informacje:

 • organizatorzy zapewniają transport i przewodników do punktów rozgrywania konkurencji
 • szczególną uwagę należy zwrócić na godne uczestnictwo poszczególnych reprezentacji parafialnych w uroczystym rozpoczęciu Parafiady dnia 2 maja  
 • proszę zwrócić uwagę na kulturalne zachowanie i zasadę fair play,
 • za niewłaściwą postawę oraz użycie wulgaryzmów zawodnicy będą ponosić kary - punkty ujemne do  odliczenia od ogólnej punktacji parafii (sędziowie będą pokazywać kartki: żółtą (-5 pkt.), czerwoną (-10 pkt.) - aż do dyskwalifikacji włącznie!!!
 • autokary przywożące uczestników imprezy podjeżdżają na parking przed Krytą Pływalnią „Delfin” w Inowrocławiu i tam pozostają. 
  Załącznik 1

Regulamin Zawodów Sportowych organizowanych w ramach XII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej o Puchar Prymasa Polski  i Prezydenta Miasta Inowrocławia

I. Miejsce i termin imprezy:
               a) obiekty OSiR w Inowrocławiu:
1. Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2 i boisko boczne stadionu
2. Boisko do gier zespołowych, ul. Świętokrzyska 107
3. Hala Widowiskowa – Sportowa, ul. Niepodległości 4
4. Stadion Miejski nr 3, ul. Rakowicza 93 (Mątwy)
5. Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Wierzbińskiego 11
6. Plac imprez, ul. Wierzbińskiego
7. Skate Park, ul. Świętokrzyska- Staszica- Zapadłe
 b) termin: 2 maja 2018r.
 c) terminy i miejsca eliminacji w piłce nożnej i siatkówce według harmonogramu ustalonego po otrzymaniu zgłoszeń.

II. Warunki uczestnictwa w imprezie:
1. W Parafiadzie biorą udział wyłącznie zespoły reprezentujące poszczególne parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które zostały wcześniej zgłoszone i wpisane do protokołu zawodów.
2. Zgłoszenia do Parafiady, które zostaną wysłane drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018r. na adres            
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i potwierdzone przez organizatora, zostaną poddane weryfikacji, a w dniu 18 kwietnia 2018r. o godz. 19.00 w Hali Widowiskowo - Sportowej, w sali 226 Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym zostanie przeprowadzone losowanie poszczególnych grup w konkurencjach drużynowych. Oryginał zgłoszenia należy przedłożyć sędziemu głównemu w dniu rozpoczęcia Parafiady.
3. Każda parafia ma prawo wystawić jeden zespół w konkurencjach drużynowych oraz dowolną liczbę reprezentantów w konkurencjach indywidualnych, ale jedna osoba może startować tylko w jednej dyscyplinie przy czym do punktacji ogólnej będą wchodzić trzy najlepsze wyniki.
4. W grach zespołowych, w każdej z kategorii przewidzianej regulaminem, dopuszcza się zgłoszenie tylko po 3 zawodników rezerwowych bez możliwości ich wymiany przed, jak również w trakcie trwania zawodów!!!
5. Wszyscy uczestnicy zawodów startują według ustalonego regulaminu, opracowanego w oparciu o obowiązujące, wybrane przepisy PZPN, PZPS, PZKosz, PZA, PZP, PZTS, PZLA.
6. We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów - Katarzyna Sytkow , którego decyzje są ostateczne.
7. Każda osoba biorąca udział w zawodach musi obowiązkowo posiadać zmienne obuwie sportowe (w przypadku gry na sali gimnastycznej obuwie z jasnymi spodami) oraz odpowiedni strój sportowy np. pływacki: klapki, czepek, ręcznik i inne.
8. Sędziami zawodów będą profesjonalni sędziowie  i nauczyciele wychowania  fizycznego z inowrocławskich szkół.
9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zawodnik jest z dowolnego powodu np. kontuzji lub choroby, niezdolny do uczestnictwa w zawodach, sędzia po konsultacji z obsługą medyczna ma prawo odsunąć zawodnika od startu.
10. Punktacja konkurencji sportowych znajduje się w Ogólnym Regulaminie Parafiady, w punkcie VII.
11. Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych konkurencji sportowych z klasyfikacją końcową parafii.
12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników zawodów pozostawione w pobliżu miejsca rozgrywania konkurencji, na trybunach. Za umyślne zniszczenia oraz szkody powstałe na skutek złych zachowań zawodników odpowiadają sami sprawcy.
13. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla uczestników imprezy dnia 2 maja oraz biorących udział w eliminacjach regionalnych.
14. W miejscach rozgrywania konkurencji znajdować się będzie pomoc medyczna.

III. Przebieg poszczególnych konkurencji:

Konkurencje drużynowe:
UWAGA! Gry eliminacyjne zostaną przeprowadzone prawdopodobnie w czterech regionach: Gniezno, Inowrocław, Wągrowiec, Września do dnia 15.04.2018r. na boiskach otwartych typu „Orlik”. Dokładne i ostateczne zasady eliminacji oraz kwalifikacji do finałów zostaną opracowane i podane do wiadomości jednak dopiero po zakończeniu zgłoszeń do rozgrywek piłki nożnej. Po ich zakończeniu, tego samego dnia należy niezwłocznie przesłać wyniki rozgrywek drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Turniej finałowy dla zakwalifikowanych drużyn odbędzie się w Inowrocławiu tego samego dnia czyli 2 maja br.

1. Piłka nożna:
- Zespoły dziewięcioosobowe (6 graczy + 3 rezerwowych) w trzech kategoriach wiekowych:

 • rocznik 2005 i młodsi ( do VI kl. szkoły podstawowej)
 • rocznik 2002- 2004 (VII, II i III gimnazjalna)
 • rocznik 2001 i starsi (otwarta)

UWAGA!!! Przy zgłaszaniu zespołów do gier eliminacyjnych należy w rubryce inne wpisać dyscyplinę/ konkurencję, w jakiej będzie startować 2 maja 2018r. dany zawodnik po ewentualnym odpadnięciu jego drużyny w fazie eliminacyjnej.
- Czas meczu dla gier eliminacyjnych, półfinałowych i finałowych jest taki sam:
2x8 minut z 5-cio minutową przerwą między meczami dla kategorii do VI kl. szkoły podstawowej; 2 x 8 minut z 5-cio minutową przerwą między meczami dla kategorii VII, II i III gimnazjalna; 2 x 10 minut dla kategorii otwartej.
- Mecze półfinałowe i finałowe trzech kategorii odbędą się 2 maja br. W każdej z kategorii wiekowych zostaną utworzone 2 grupy półfinałowe (nastąpi to podczas losowania 18 kwietnia 2018r.), w których gra „każdy z każdym”, a po ich zakończeniu nastąpi walka o miejsca. Szczegóły zostaną podane podczas losowania i na odprawie technicznej. Mecze piłki nożnej odbędą się na boiskach otwartych (typu „Orlik”) bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Piłka siatkowa w kategorii otwartej (bez ograniczeń wiekowych)
- Eliminacje odbędą się w Gnieźnie i Inowrocławiu w/g zgłoszeń. Do półfinałów kwalifikuje się 6 zespołów. W półfinale zostaną utworzone 2 grupy po trzy zespoły, tu obowiązuje system rozgrywek „każdy z każdym”, a po ich zakończeniu nastąpi walka o miejsca. Szczegóły zostaną podane podczas losowania 18 kwietnia 2018r. i na odprawie technicznej.  
- Zespoły dziewięcioosobowe (6 graczy + 3 rezerwowych), mecze na boiskach w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4,  do 2 wygranych setów; 1-wszy i 2-gi set do 25 punktów, trzeci set do 15 pkt.. Obowiązuje tam zmienne obuwie sportowe z jasnymi spodami.
UWAGA!!! Przy zgłaszaniu zespołów do gier eliminacyjnych należy w rubryce inne wpisać dyscyplinę/ konkurencję, w jakiej będzie startować 2 maja 2018r. dany zawodnik po ewentualnym odpadnięciu jego drużyny w fazie eliminacyjnej

3. Streetball:
- Zespoły sześcioosobowe (3 graczy + 3 rezerwowych), w trzech kategoriach wiekowych:

 • rocznik 2005 i młodsi ( do VI kl. szkoły podstawowej)
 • rocznik 2002- 2004 (VII, II i III gimnazjalna)
 • rocznik 2001 i starsi (otwarta) 

Mecze rozgrywane będą dnia 2 maja br. w grupach „każdy z każdym”, na boiskach otwartych przed Halą Widowiskowo- Sportową, al. Niepodległości 4 i przy ulicy Świętokrzyskiej 107 . Gra toczy się na jeden kosz, do zdobycia 15 punktów lub trwa 10 minut, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
W przypadku remisu obowiązuje dogrywka. Przy złych warunkach atmosferycznych, mecze zostaną rozegrane w sali gimnastycznej: Krytej Pływalni „Delfin” i ZSI systemem pucharowym, obowiązuje tam zmienne obuwie sportowe z jasnymi spodami.


Konkurencje indywidualne:

10.00 - 12.00: nordic walking, biegi
10.00 - 16.00: tenis stołowy
12.00 - 14.00: pływanie
12.00 - 15.00: ścianka wspinaczkowa
14.00 - 16.00: wielobój parafialny

1. Pływanie:
W trzech kategoriach wiekowych, z podziałem na mężczyzn i kobiety:

 • rocznik 2005 i młodsi ( do VI kl. szkoły podstawowej)
 • rocznik 2002- 2004 (VII, II i III gimnazjalna)
 • rocznik 2001 i starsi (otwarta)

Zawody odbędą się dnia 2 maja br. na Krytej Pływalni „Delfin”, ul. Wierzbińskiego 11. W każdej z kategorii można płynąć stylem dowolnym, na dystansie 50 metrów, o kolejności zajętych miejsc decyduje osiągnięty czas.

2. Konkurencje biegowe na stadionie lekkoatletycznym:
W następujących kategoriach:

 • rocznik 2008- 2010 ( do III klasy szkoły podstawowej)                    
  na dystansie 50m dziewcząt i chłopców
 • rocznik 2005-2007 ( IV-VI klasa szkoły podstawowej)
  na dystansie 300m dziewcząt i chłopców
 • rocznik 2002- 2004 (VII, II i III gimnazjalna)
  na dystansie 300m dziewcząt i chłopców
 • rocznik 2001 i starsi (otwarta)
  na dystansie 500m kobiet i mężczyzn

Zawody odbędą się dnia 2 maja br. na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich  Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2. Obowiązuje obuwie sportowe i zakaz startu w butach biegowych z kolcami. Poszczególne miejsca przydzielane są na podstawie najlepszych czasów spośród wszystkich serii. W przypadku złych warunków atmosferycznych konkurencje biegowe zostaną odwołane. Poza tym wśród konkurencji biegowych odbędzie się:

 • bieg przełajowy na dystansie 5 km kobiet i mężczyzn

Rozegrany on zostanie na wytyczonej trasie (wspólnie z Nordic walking).  

3. Tenis stołowy:
Zawody zostaną rozegrane dnia 2 maja br. z podziałem na kobiety i mężczyzn w trzech kategoriach wiekowych:

 • rocznik 2005 i młodsi ( do VI kl. szkoły podstawowej)
 • rocznik 2002- 2004 (VII, II i III gimnazjalna)
 • rocznik 2001 i starsi (otwarta)

Zawodnicy będą rywalizować w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 . Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów (set do 11 punktów). Schemat rozgrywek zostanie przedstawiony na odprawie technicznej.

4. Ściana wspinaczkowa:
Kategoria otwarta z podziałem na kobiety i mężczyzn , zawody zostaną przeprowadzone w Hali Widowiskowo - Sportowej dnia 2 maja br. przy al. Niepodległości 4. Zawody odbędą się w w/w kategorii na trudność, przy zastosowaniu asekuracji górnej. Zawodnik porusza się po wyznaczonej przez siebie drodze, wykorzystując jak największą liczbę oznaczonych chwytów. Na wynik składa się liczba użytych oznaczonych chwytów. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów przez zawodników, odbędzie się dogrywka w kategorii na trudność po wyznaczonych chwytach do punktu TOP.

5. Nordic walking
Marsz z własnymi kijkami na dystansie 5 km w Parku Solankowym odbywać się będzie w kategorii otwartej i dotyczy parafian rocznika 2001 i starszych. Każdy zawodnik, który ukończy marsz zdobędzie dla swojej parafii 1 punkt. Konkurencja ta zostanie przeprowadzona razem z biegiem przełajowym na dystansie ok. 5 km i na tej samej trasie.

6.Skate Park
Zawody odbywać się będą w kategorii otwartej z podziałem na kobiety i mężczyzn, w Skate Parku przy ul. Świętokrzyskiej – Staszica - Zapadłe. Do startu w tej dyscyplinie należy przywieźć ze sobą własny sprzęt ( hulajnogę, BMX). Za jego sprawność techniczną odpowiada sam startujący!!! Rozgrzewka będzie przeprowadzana indywidualnie przez każdego zawodnika. W przypadku złych warunków atmosferycznych zawody zostaną odwołane.
Zasady przeprowadzania zawodów:
a. W ramach zawodów przeprowadzone zostaną konkurencje:

 • przejazdy na hulajnodze
 • przejazdy na BMX
 • bunnyhop (BMX oraz hulajnoga)

b. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub we wszystkich konkurencjach.
c. Każdy zawodnik jedzie pojedynczo i ma dwa przejazdy po Skate Parku podczas których powinien zaprezentować jak najlepsze triki i umiejętności. Jeden start nie może trwać dłużej niż 1 minutę.
d. Zawody nie będą przebiegać na czas, a o zwycięstwie decydować będzie aktywność zawodników, kreatywność, stopień trudności oraz efektowność zaprezentowanych trików.

7. Wielobój parafialny składa się z czterech konkurencji: przeciągania liny, skoków w workach, rzutu podkową, strzału z łuku do celu. Drużyna parafialna składa się z 8 osób bez ograniczeń wiekowych: 4 dziewcząt (kobiet) i 4 chłopców (mężczyzn). Każdy zawodnik musi tu startować w każdej z konkurencji. Suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach zadecyduje o miejscu zajętym przez parafię. Objaśnienie poszczególnych konkurencji zostanie przeprowadzone na odprawie przed rozpoczęciem wieloboju parafialnego.


Załącznik 2
Regulamin Festiwalu Piosenki Religijnej  organizowanego w ramach XII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej o Puchar  Prymasa Polski i Prezydenta Miasta Inowrocławia

I. Organizatorem festiwalu są jednostki wymienione w Ogólnym Regulaminie Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w punkcie III.
II. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przygotowanie  i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Religijnej w ramach XII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest ks. Marcin Modrzyński.
III. Celem festiwalu jest konfrontacja artystycznego dorobku zespołów parafialnych. Festiwal odbywa się dnia 2 maja 2018r. Tego dnia w Teatrze Miejskim przy Placu Klasztornym 2, jury przesłuchuje zakwalifikowane do konkursu zespoły.
IV. W festiwalu mogą brać udział zespoły należące do parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które zgłosiły swój udział do dnia 28 lutego 2018r. Zgłoszenia udziału można dokonać przez e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub drogą pocztową (adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Imienia NMP, ul. Laubitza 9, 88-100 Inowrocław. Na kopercie należy dodać napis: Parafiada - Piosenka).
V. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Do zgłoszenia należy dołączyć materiał audio zawierający ok. 10 minutowe nagrania (2 piosenki). Może to być materiał nagrany na CD, w formie MP3 jako załącznik e-maila. Piosenki muszą dotyczyć tematyki religijnej.
VI. Jury na podstawie nadesłanego materiału audio dokona kwalifikacji. O wynikach kwalifikacji wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 1 kwietnia 2018r.
VII. Po dotarciu na miejsce, osoba odpowiedzialna (opiekun) potwierdza obecność i gotowość poszczególnych wykonawców do przesłuchań w punkcie informacyjnym.
VIII. Kolejność przesłuchania poszczególnych wykonawców zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem festiwalu.
IX. Wszyscy zakwalifikowani wykonawcy przygotowują 2 utwory muzyczne. Przed rozpoczęciem festiwalu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani, o ilości prezentowanych utworów w czasie festiwalu.
X. Jury dokona oceny poszczególnych wykonawców w następujących kategoriach:
Zespoły:
a) Kategoria młodsza (rocznik 2002 i młodsi)
b) Kategoria otwarta (rocznik 2001 i starsi)
XI. Wykonawcy będą oceniani przez jury według następujących kryteriów:
1. Poziom muzyczny i estetyczny
2. Oryginalność interpretacji
3. Własna twórczość
4. Dobór repertuaru
XII. Jury nie dopuszcza możliwości stosowania półplaybacku lub ścieżki dźwiękowej z karty muzycznej w przypadku zespołów. Cała piosenka musi być wykonywana na żywo. W przypadku wykonywania piosenek w języku innym niż język polski, należy w odpowiednim czasie przed wykonaniem utworu przedłożyć komisji teksty piosenek w języku polskim.
XIII. W konkursie jury przydzielać będzie punkty według punktacji wymienionej w Ogólnym Regulaminie Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w punkcie VII.
XIV. Podczas ogłoszenia wyników festiwalu jury wskaże wykonawców, którzy wystąpią 2 maja 2018r. na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków, na koncercie laureatów połączonym z rozdaniem nagród na zakończenie XII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
XV. Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
XVI. Za udział w konkursie festiwalowym zespoły nie otrzymują wynagrodzenia.
XVII. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany szczegółów regulaminu do czasu rozpoczęcia festiwalu.
XVIII. W przypadku spornych kwestii ostateczny i decydujący głos należy do przewodniczącego jury, którego decyzje są nieodwołalne.


Załącznik 3

Regulamin Konkursu Wiedzy dla członków Liturgicznej Służby Ołtarza organizowanego w ramach XII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej o Puchar Prymasa Polski i Prezydenta Miasta Inowrocławia

I. Konkurs organizowany jest dla drużyn reprezentujących Liturgiczną Służbę Ołtarza parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które zgłoszą się do udziału
(karta zgłoszeniowa – załącznik).
II. Organizatorem konkursu są jednostki wymienione w Ogólnym Regulaminie
XII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w punkcie III.  
III. Za przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Wiedzy w ramach
XII Parafiady odpowiedzialny jest ks. Jakub Dębiec, diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza.
IV. Organizowany konkurs dotyczy wiedzy z zakresu historii i teologii liturgii Kościoła rzymskokatolickiego.
V. Każdą parafię mogą reprezentować dwie męskie drużyny, w następujących kategoriach wiekowych:
kategoria młodsza: osoby urodzone w roku 2002 i młodsi kategoria otwarta: osoby urodzone w roku 2001 i starsi
VI. Każda drużyna składa się z dwóch uczestników. Drużynę starszą może tworzyć jeden młodszy uczestnik. W takiej sytuacji drużyna startuje w kategorii otwartej.
VII. Każda z drużyn musi odpowiedzieć na pytania konkursowe w oparciu
o wcześniej przyswojoną wiedzę, zaczerpniętą z lektury publikacji wskazanych i opublikowanych z dniem 08.01.2018 r. na stronie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej: www.archidiecezja.pl.
VIII. Celem sprawnego przeprowadzenia konkursu drużyny obu kategorii będą odpowiadały przy pomocy specjalnej aplikacji, stąd wymóg, aby członkowie drużyn posiadali jeden telefon z możliwością dostępu do Internetu, którym będą się posługiwali w czasie przebiegu konkursu. Identyfikowani będą po loginach, które podadzą przed rozpoczęciem konkursu. Loginy muszą być różne od siebie. Przed rozpoczęciem konkursu przewodniczący komisji konkursowej sporządzi listę z loginami drużyn biorących udział w konkursie. O kolejności miejsc decyduje liczba poprawnie oddanych odpowiedzi oraz szybkość ich udzielenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły konkursu.
IX. Cztery najlepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej przechodzą do finału z zachowaniem punktów z eliminacji, w którym będą odpowiadały ustnie na zadawane im kolejno losowane pytania. Odpowiedzi udziela wyznaczony wcześniej kapitan drużyny. Obaj członkowie drużyny mogą wspólnie ustalać odpowiedź przed jej udzieleniem. Na rozpoczęcie udzielania odpowiedzi, od chwili zakończenia czytania pytania jest 10 sekund. Po ich upływie, jeżeli kapitan drużyny nie rozpocznie udzielania odpowiedzi, jest to równoznaczne z jej nieudzieleniem.
X. Po pięciu zadanych pytaniach i otrzymanych (lub nie) odpowiedziach ma miejsce podsumowanie. Wygrywa drużyna, która łącznie z eliminacjami zdobyła największą liczbę punktów.
XI. W przypadku drużyn mających tą samą liczbę punktów po rundzie finałowej ma miejsce dogrywka „do skutku”, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na kolejne pytania. Zwycięża drużyna, która udzieli poprawną odpowiedź, gdy w tej samej rundzie dogrywki druga drużyna odpowie błędnie.
XII. Wszelkie wątpliwości ostatecznie rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej po zasięgnięciu opinii jej członków.

Załącznik 4

Parafiada Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2018 - koordynatorzy


Wykaz koordynatorów odpowiedzialnych za poszczególne działy w ramach XII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz przeprowadzenie eliminacji regionalnych w piłce nożnej i siatkówce:

zakres

koordynacja

imię i nazwisko

e-mail

MUZYKA

festiwal piosenki
religijnej

Ks. Marcin Modrzyński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WIEDZA

konkurs wiedzy
LSO

ks. Jakub
Dębiec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPORT

piłka nożna

rejon Gniezno

ks. Radosław Kaźmierski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piłka nożna

rejon Inowrocław

ks. Dariusz Żochowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piłka nożna

rejon Wągrowiec

ks. Daniel Leszczyński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piłka nożna

rejon Września

ks. Krzysztof Szkopek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siatkówka

rejon Gniezno

ks. Radosław Kaźmierski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siatkówka

rejon Inowrocław

ks. Dariusz Żochowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA