PLAC ZABAW

ul. Boczna

Opis

W samym sercu Parku Solankowego, w cieniu okolicznych drzew, usytuowany jest duży plac zabaw z wieloma atrakcjami dla ajmłodszych. Znaleźć tutaj można specjalne tory przeszkód, zjeżdżalnie, piaskownice, huśtawki czy drabinki. Wokół całego placu znajdują się chodniki spacerowe i ławki dla opiekunów, którzy pilnując swoich pociech, mogą korzystać z leczniczych walorów pobliskiej tężni. Na teren obiektu wstęp jest bezpłatny.

 

 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenach placów zabaw stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Place zabaw są ogólnodostępnymi obiektami użyteczności publicznej przeznaczonymi do zabawy, rekreacji i wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z placu zabaw, zwane dale „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Z placu zabaw korzystać mogą dzieci i młodzież do lat 15.
§ 5. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków;
3) korzystania z huśtawek, karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu jednocześnie, ze zjeżdżalni należy zjeżdżać tylko pojedynczo;
4) stawania na ruchomych częściach urządzeń, zjeżdżania i huśtania na stojąco;
5) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem placu zabaw, np. rower, motorower, rolki, deskorolka, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów administratora, wózków inwalidzkich
oraz pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
6) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placu zabaw;
7) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placu zabaw;
8) samowolnego przemieszczania zainstalowanych i towarzyszących urządzeń placu zabaw.
§ 6. Użytkownicy placu zabaw powinni przebywać w bezpiecznej odległości od będących w ruchu huśtawek i pozostałych urządzeń zabawowych.
§ 7. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia placu zabaw, pozostałej infrastruktury lub roślinności należy zgłaszać administratorowi placu zabaw.
§ 8. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren placu zabaw stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

 

 

CPOP