PLAC ZABAW

ul. Bolesława Krzywoustego 43a

Opis

Plac zabaw usytuowany jest na inowrocławskim Osiedlu Piastowskim, w bliskim sąsiedztwie boiska ze sztuczną nawierzchnią. Dzieci korzystające z tego obiektu mogą bawić się na kolorowych huśtawkach, kiwaku, karuzeli, drabince, piaskownicy czy zjeżdżalni. Milusińscy mogą także wspinać się na mini ściankę wspinaczkową bądź pokonywać tory przeszkód.

Plac ogrodzony jest drewnianym płotkiem. Dzieci mogą korzystać z obiektu bezpłatnie przez cały dzień.

 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenach placów zabaw stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Place zabaw są ogólnodostępnymi obiektami użyteczności publicznej przeznaczonymi do zabawy, rekreacji i wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z placu zabaw, zwane dale „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Z placu zabaw korzystać mogą dzieci i młodzież do lat 15.
§ 5. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków;
3) korzystania z huśtawek, karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu jednocześnie, ze zjeżdżalni należy zjeżdżać tylko pojedynczo;
4) stawania na ruchomych częściach urządzeń, zjeżdżania i huśtania na stojąco;
5) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem placu zabaw, np. rower, motorower, rolki, deskorolka, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów administratora, wózków inwalidzkich
oraz pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
6) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placu zabaw;
7) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placu zabaw;
8) samowolnego przemieszczania zainstalowanych i towarzyszących urządzeń placu zabaw.
§ 6. Użytkownicy placu zabaw powinni przebywać w bezpiecznej odległości od będących w ruchu huśtawek i pozostałych urządzeń zabawowych.
§ 7. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia placu zabaw, pozostałej infrastruktury lub roślinności należy zgłaszać administratorowi placu zabaw.
§ 8. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren placu zabaw stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

 

 

CPOP