SKATE PARK

ul. Świętokrzyska – Zapadłe - Stanisława Staszica

tel. 52 35 55 377

Opis

Skate Park, funkcjonujący od 2003 roku, służy do uprawiania skateboardingu, jazdy na łyżworolkach czy rowerach BMX, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród młodszych mieszkańców Inowrocławia. Zajmuje obszar 800 m² powierzchni asfaltowej oraz posiada przeszkody o różnych kształtach i wysokościach przeznaczone do nauki ekstremalnych trików. Każdego roku na placu montowane jest kolejne urządzenie. Znajduje się tu m.in. Jump Box, Spinramp H150 czy Quarter Pipe. Na obrzeżach Skate Parku zamontowane są ławki dla publiczności.

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATE PARKU

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie skate parku stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Skate park jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do rekreacji, czynnego wypoczynku, ćwiczeń dzieci i młodzieży w wieku powyżej 14 roku życia oraz dorosłych.
§ 3. Osoby korzystające ze skate parku, zwane dalej „użytkownikami", zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Ustala się następujące zasady korzystania z urządzeń skate parku:
1) na każdym urządzeniu mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby;
2) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie ci użytkownicy, którzy samodzielnie na nie wjechali;
3) na jednym urządzeniu może jeździć maksymalnie jeden użytkownik;
4) każdy użytkownik jest zobowiązany do poinformowania innych użytkowników o zjeździe z urządzenia, na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązanie kontaktu wzrokowego.
§ 5. Urządzenia skate parku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, rolkach, deskorolkach, wrotkach i rowerach BMX.
§ 6. Użytkownicy przez cały czas korzystania z urządzeń skate parku mają obowiązek noszenia kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
§ 7. Na terenie skate parku zabrania się:
1) korzystania z zainstalowanych urządzeń skate parku w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) wchodzenia na elementy konstrukcji zainstalowanych urządzeń, które nie służą do siadania lub stania;
dotyczy to również infrastruktury skate parku, w szczególności: oświetlenia, konstrukcji tablic informacyjnych;
3) samowolnego przemieszczania zainstalowanych i towarzyszących urządzeń skate parku;
4) wprowadzania innego sprzętu niż zgodnego z przeznaczeniem skate parku, np. rower inny niż BMX, motorower, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów zarządcy, wózków inwalidzkich oraz
pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
5) samodzielnej naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń skate parku;
6) korzystania z uszkodzonych elementów i urządzeń skate parku;
7) przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń.
§ 8. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, pozostałej infrastruktury należy zgłaszać zarządcy skate parku.
§ 9. Do wprowadzania zwierząt domowych na terenie skate parku stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

CPOP