KRYTA PŁYWALNIA "WODNY PARK"

ul. Toruńska 46-48

tel. 52 35 55 362, fax 52 35 55 376

mail:

 


 

Opis

"Wodny   park" jest nowoczesnym, funkcjonalnym obiektem w  którym znajduje się profesjonalna, podświetlana  sześciotorowa  niecka sportowa o wymiarach 25 m x 12,5 m z torami do nauki pływania oraz niecka  rekreacyjna dla dzieci o głębokości od 0,50 do 1,30 m  z małą zjeżdżalnią i  torami do  nauki  pływania. Pływalnia zapewnia też takie atrakcje jak: sztuczna rzeka, kaskada do masażu karku, gejzer  powietrzny, jacuzzi z  oświetleniem podwodnym oraz zjeżdżalnia o  długości 82 m. Do dyspozycji gości jest solarium, łóżko do masażu hydrojet Wellsystem, dwie sauny, kawiarenka z punktem handlowym, kreatywna sala zabaw Hop Bęc, oraz gabinet masażu.  Pływalnia przystosowana jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt posiada duzy parking dla gości, a całość kompleksu objęta jest monitoringiem.

Godziny pracy

Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00. W sobotę, niedzielę i święta basen otwarty jest w godzinach: 10:00-22:00.

W każdą sobotę w godz. od 10.00 - 14.00 odbywają się zajęcia AQUA BABY w niecce rekreacyjnej.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Regulamin pływalni

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI KRYTYCH


§ 1. Regulamin obowiązuje na terenach pływalni krytych stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Pływalnia kryta, zwana dalej „pływalnią”, jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do pływania, nauki pływania, rozgrywania zawodów sportowych, rekreacji i czynnego wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z pływalni, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Z pływalni można korzystać:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00;
2) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 22.00,
z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1 W dni nauki szkolnej od 8.00 do 15.00 z pływalni korzystają w pierwszej kolejności uczniowie szkół, jeśli prowadzone są na niej lekcje wychowania fizycznego lub inne zajęcia dla uczniów.
2. Zajęcia odbywają się według ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
§ 6. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni w holu pływalni.
§ 7. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i klapek basenowych.
§ 8. Na terenie pływalni zabrania się:
1) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia pływalni w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia pływalni;
3) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem pływalni;
4) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia pływalni;
5) biegania i popychania lub wrzucania do niecki basenowej innych osób;
6) używania strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych;
7) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika albo w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
8) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach;
9) wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
10) samowolnego przemieszczania wyposażenia ruchomego pływalni;
11) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
l2) przebywania na terenie pływalni poza godzinami otwarcia.
§ 9. Użytkownicy przebywający na terenie niecki basenowej zobowiązani są do reagowania na polecenia ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy.
§ 10. Użytkownicy będą wpuszczani na pływalnię nie później niż na 50 minut przed jej zamknięciem.
§ 11. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń i wyposażenia pływalni należy zgłaszać dyżurującym ratownikom, pracownikom obsługi lub zarządcy pływalni.
§ 12. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren pływalni stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

 

Karnety

Regulamin korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park, Krytej Pływalni „Delfin”
 i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy,
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

1. Pływalnie* Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu prowadzą sprzedaż karnetów, za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnety są do nabycia w kasach pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Za wydanie karnetu jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 5,00 zł.
4. Karnety są ważne w okresie kolejnych 12 m-cy kalendarzowych od zakupu bądź doładowania, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Po upływie terminu ważności karnetu należy ponownie go doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania. Środki pieniężne pozostałe
z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
6. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
7. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu nie uprawnia do otrzymania jego duplikatu.
8. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków  na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
9. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
10. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie.
11. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu   na karnecie.
12. Do karnetu nie stosuje się innych promocji, obowiązujących na pływalni w okresie ważności  karnetu.
13. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni.
14. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
15. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni,  jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
16. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.

Legenda:

* Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Kryta Pływalnia „Delfin”, Inowrocławska Terma.

Cennik

 

 

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) za 60 min w dni powszednie   11,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,18 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele   12,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,12 zł
2) bilet ulgowy :    
a) za 60 min w dni powszednie   8,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,13 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele   9,00
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,15 zł
3) bilet ranne pływanie w dni powszednie od poniedzialku do piątku:    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50% ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
4) bilet ranne pływanie w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50% ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 21.45   70% ceny biletu
6) bilet rodzinny :    
a) w dni powszednie    
  za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min   19,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,32 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   5,00 z
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,08 zł
b) w soboty i niedziele    
  za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min   20,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,33 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   6,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,10 zł
c) w dni powszednie    
  za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min   13,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,22 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   5,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,08 zł
d) w soboty i niedziele    
  za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min   15,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,25 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   6,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,10 zł
e) dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci za 180 min   60,00 zł
  za każde kolejne dziecko za 180 min   6,00 zł
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   200,00 zł/20 godz.
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   250,00 zł/8 godz.
* osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30  dni.
       
2. Karnety na basen:    
1) karnet o wartości 50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości 720,00 z   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1050,00 zł
       
3. Pozostałe usługi:    
1) solarium   1,50 zł/min
       
2) sauna*:    
a) za każdą minutę korzystania   0,35 zł
  *minimalną opłatę za korzystania z sauny ustala się na 3.50 zł, t.: 10 minut    
       
3) korzystanie sali konferencyjnej      35,00 zł/godz.
4) bilet instruktorski *   15,00 zł/godz.
5) masaż na łóżku hydrojet Wellsystem:    
a)

15 minut

 

10,00 zł

b)

30 minut

 

15,00 zł

c)

karnet 10 wejść po 15 minut

 

80,00 zł

d)

karnet 10 wejść po 30 minut

 

120,00 zł

* sprzedawany osobie spełniającej warunki określone przez Dyrektora OSiR

       
4. Aqua Aerobik:    
1) bilet jednorazowy   20,00 zł *
2) karnet obejmujący 8 zajęć   120,00 zł *
       
  *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
5. Wielobój    
1) karnet obejmujący 4 wejścia   50,00 zł *
2) karnet obejmujący 8 wejść   100,00 zł *.
 

 

*cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.

   
6. Opłaty:    
1) jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej   5,00 zł.
       
 7.  Wypożyczenie roweru:    
 a)  pierwsza godzina   5,00 zł,
 b)  każda kolejna rozpoczęta godzina   3,00 zł,
 c)  wypożyczenie na całą dobę (24 godziny   40,00 zł,
 d)  kaucja zwrotna   50,00 zł/rower.
       

Ceny zawierają podatek VAT.

Cennik obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 113/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
CPOP