Park Linowy

Opis

Park Linowy usytuowany jest w Parku Solankowym oraz zajmuje teren o powierzchni 6,7348 ha. Do dyspozycji użytkowników jest trasa szkoleniowa oraz trzy trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Każda z nich składa się z innej liczby przeszkód, począwszy od 14 przeszkód na trasie czerwonej, 15 przeszkód na trasie zielonej oraz 18 na trasie niebieskiej. Wszystkie atrakcje zostały zamontowane na naturalnie rosnących drzewach parkowych oraz dodatkowo ustawionych 7 drewnianych palach. Teren jest ogrodzony i czynny tylko sezonowo. Z atrakcji Parku Linowego przy ul. Bocznej mogą korzystać osoby, które sięgają wyciągniętą do góry ręką na wysokość minimum 170 centymetrów. Pozostałe osoby mogłyby mieć problem z wpięciem do asekuracji i poruszaniem się po przeszkodach.

wzrost 170

 

Trasa czerwona

 TRASA CZERWONA

 1. 1. ŚCIANA WSPINACZKOWA – PRZESZKODA POLEGAJĄCA NA POKONANIU PIONOWEGO ODCINKA ŚCIANKI Z CHWYTAMI WSPINACZKOWYMI.

 2. 2. KŁODA – SPACER PO KŁODZIE.

 1. 3. HUŚTAWKA (TRAPEZY) – TO PODNIEBNE HUŚTAWKI, KTÓRE UŁOŻONE KOLEJNO TWORZĄ CIEKAWĄ PRZESZKODĘ, PO KTÓREJ NALEŻY PRZEJŚĆ.
 2. 4. SIATKA PIONOWA – WSPINACZKA PO SIECI RYBACKIEJ NA WIELORYBA

 3. 5. ROZRYWAJĄCE LINKI – PRZYPOMINA WŚCIEKŁE BELKI TYLKO Z LINEK.

 4. 6. SKOK INDIAŃSKI – SKOK NA LINIE Z PODESTU NA PODEST.

 5. 7. TUNEL – PRZECISKANIE SIĘ DO WEWNĄTRZ TUNELU.

 6. 8. TYROLKA – ZJAZD NA LINIE.

  9. TYROLKA – ZJAZD NA LINIE.

  10. MOST ZWODZONY – SPACER PO MOŚCIE RUCHOMYM.

  11. PLATFORMY – SPACER PO PLATFOMACH ZAWIESZONYCH NA LINAKCH.

  12. U WIELOKROTNE (MOST BIRMAŃSKI) – POZIOMA POLEGAJĄCA NA PRZECHODZENIU Z LINEK ROZWIESZONYCH W KSZTAŁCIE U Z JEDNEJ NA DRUGĄ.

  13. BELKI I FRĘDZLE – SPACER PO BELKACH Z WISZĄCYMI LINAMI DO PRZYTRZYMYWANIA.

           14. PAL BUSZMENA – KŁODA DREWNIANA WRAZ ZE SZCZEBLAMI, PO KTÓREJ MOŻNA WYCHODZIĆ JAK I SCHODZIĆ.

 

Trasa zielona

 TRASA ZIELONA

 1. 1. POCHYLNIA – PRZESZKODA PREFEROWANA DLA MAŁYCH DZIECI DOŚĆ ŁATWA CIEKAWA WIZUALNIE.

 2. 2. SIATKU U – BARDZO CIEKAWA WIZULANIE PRZESZKODA, SPACER WEWNĄTRZ SIECI.

 3. 3. X – sy – BELKI W PIONIE PRZYPOMINAJĄCE X – sy.

  4. SKOK INDIAŃSKI – SKOK NA LINIE Z PODESTU NA PODEST.
 4. 5. KŁODA I OBRĘCZE.

 5. 6. U WIELOKROTNE (MOST BIRMAŃSKI) – POZIOMA PRZESZKODA POLEGAJĄCA NA PRZECHODZENIU Z LINEK ROZWIESZONYCH W KSZTAŁCIE U Z JEDNEJ W DRUGĄ.

 6. 7. HUŚTAWKA (TRAPEZY) – TO PODNIEBNE HUŚTAWKI, KTÓRE UŁOŻONE KOLEJNO TWORZĄ CIEKAWĄ PRZESZKODĘ, PO KTÓREJ NALEŻY PRZEJŚĆ.

 7. 8. KŁADKA – SPACER BEZ TRZYMANIA PO RUCHOMEJ WISZĄCEJ KŁADCE.

 8. 9. MAŁE H – SPACER PO DREWNIANYCH PRZESZKODACH W LITERY H ZAWIESZONYCH NA LINKACH.

 9. 10. SIATKA PIONOWA – WSPINACZKA PO SIECI RYBACKIEJ NA WIELORYBA.

 10. 11. TYROLKA – ZJAZD NA LINIE.

 11. 12. TYROLKA – ZJAZD NA LINIE.
 12. 13. SKOK TARZANA – TO SKOK NA LINIE POMIĘDZY DRZEWAMI.

 13. 14. TYROLKA – ZJAZD NA LINIE.
 14. 15. PAL BUSZMENA – KŁODA DREWNIANA WRAZ ZE SZCZEBLAMI, PO KTÓREJ MOŻNA WYCHODZIĆ JAK SCHODZIĆ.

 

Trasa niebieska

TRASA NIEBIESKA

 1. DRABINA
 2. TRAPEZY RÓWNOLEGŁE (ZŁOŚLIWE BELKI) – TO MODYFIKACJA TRAPEZÓW, TYLKO UŁOŻONYCH WZDŁUŻ DO KIERUNKU RUCHU (TZW. TRAPEZY RÓWNOLEGŁE).

 3. FALOCHRON – SPACER PO BELKACH ZAWIESZONYCH NA SZTORC.

 4. BELKI V – PRZYPOMINAJĄ PORUSZANIE SIĘ PO RUCHOMYM TARANIE

 5. TYROLKA – ZJAZD NA LINIE

 6. SKOK TARZANA – TO SKOK NA LINIE POMIĘDZY DRZEWAMI.

 7. TYROLKA – ZJAZD NA LINIE

 8. SIATKA PIONOWA – WSPINCZKA PO SIECI RYBACKIEJ NA WIELORYBA
 9. U WIELOKROTNE (MOST BIRMAŃSKI) – POZIOMA PRZESZKODA POLEGAJĄCA NA PRZECHODZENIU Z LINEK W KSZTAŁCIE U Z JEDNEJ N DRUGĄ.

 10. MAŁE H – SPACER PO DREWNIANYCH PRZESZKODACH W KSZTAŁCIE LITERY H ZAWIESZONYCH NA LINKACH.
 11. FRĘDZLE – SPACER PO LINIE Z WISZĄCYMI LINAMI DO PRZYTRZYMANIA.

 12. X – sy – belki w pionie przypominające X – sy.
 13. ŚCIANKI WISZĄCE – ŚCIANKA WSPINACZKOWA ZAWIESZONA NAD ZIEMIĄ.

 14. WIRUJĄCE ŁOPATKI – BARDZO CIEKAWE I WIDOWISKOWE ĆWICZENIE.
 15. KŁADKA OBROTOWA – MODYFIKACJA KŁADKI TYLKO ZE SZCZEBLE SĄ OBROTOWE.

 16. PNIAKI I STRZEMIONA – DO POŁOWY TRASY TRÓJKĄTY ZAWIESZONE NA LINCE, W KTÓRE UMIESZCZAMY STOPY I PRZECHODZIMY DALEJ DO KOLEJNEGO
 17. PAL BUSZMENA – KŁODA DREWNIANA WRAZ ZE SZCZEBLAMI PO KTÓREJ MOŻNA WYCHODZIĆ JAK I SCHODZIĆ.

 18. MOST DWULINOWY – SPACER PO LINIE

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie parku linowego stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Park linowy, zwany dalej „parkiem”, jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dla osób mających zasięg przy
wyprostowanej w górę ręce nie mniej niż 170 cm, zwanych dalej „użytkownikami”.
§ 3. Użytkownicy korzystający z parku zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Użytkownicy korzystający z parku zobowiązani są do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń umieszczonych na obszarze parku i sposobem wykonywania ćwiczeń.
§ 5. Park jest czynny sezonowo w okresie od kwietnia do października - od wtorku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 18.00 .
§ 6. Warunkiem dopuszczenia przez obsługę parku do skorzystania z tras linowych jest przejście szkolenia i prawidłowe pokonanie przez danego użytkownika trasy szkoleniowej.
§ 7. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przejścia szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w parku.
§ 8. Rozpoczęcie korzystania z parku następuje wyłącznie z pierwszej platformy każdej trasy.
§ 9. Osoby niekorzystające z urządzeń parku nie mogą przebywać w pobliżu wejść/zejść z tras, pod trasami, w bezpośrednim pobliżu skoku wahadłowego, siatek itp.
§ 10. W przypadku wystąpienia gwałtownych i niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, opady, burze) należy opuścić poszczególne trasy linowe oraz trasy szkoleniowe.
§ 11. Na terenie parku zabrania się:
1) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia parku w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) wchodzenia na konstrukcje elementów i urządzeń; dotyczy to również infrastruktury parku w szczególności oświetlenia, konstrukcji tablic informacyjnych, ogrodzenia;
3) samowolnego przemieszczania zainstalowanych i towarzyszących urządzeń parku;
4) wprowadzania innego sprzętu niż zgodnego z przeznaczeniem parku, np. rower, motorower, rolki, deskorolka, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów administratora, wózków inwalidzkich
oraz pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
5) samodzielnej naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń parku;
6) korzystania z uszkodzonych elementów i urządzeń parku;
7) przebywania na terenie parku poza godzinami otwarcia.
§ 12. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia parku, pozostałej infrastruktury lub roślinności należy zgłaszać administratorowi obiektu.
§ 13. Do wprowadzania zwierząt domowych na terenie parku stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu informuje, że z atrakcji Parku Linowego przy ul. Bocznej mogą korzystać osoby, które sięgają wyciągniętą do góry ręką na wysokość minimum 170 centymetrów. Pozostałe osoby mogłyby mieć problem z wpięciem do asekuracji i poruszaniem się po przeszkodach

 

CPOP