LODOWISKO SEZONOWE "LODOLANDIA"

ul. Toruńska 46-48

Opis

Lodowisko usytuowane jest na terenie boiska szkolnego inowrocławskiego Gimnazjum nr 1. Wyposażone jest w profesjonalne urządzenia pozwalające na utrzymanie płyty lodowiska nawet przy temperaturze otoczenia do +10°C. Na terenie ,,Lodolandii” znajduje się płatna wypożyczalnia łyżew. Obiekt jest udostępniany do użytku publicznego tylko sezonowo. W okresie zimowym cieszy się on ogromną popularnością wśród łyżwiarzy.

Godziny pracy

W tym roku zima nas nie rozpieszcza. Dodatnia temperatura i deszcz skutecznie uniemożliwiają korzystanie z lodowiska „Lodolandia”. W tych warunkach konieczne jest zamknięcie obiektu, stan tafli nie pozwala na komfortową jazdę i w konsekwencji może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Niestety dalsze prognozy pogody nie są optymistyczne.

Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, w sobotę i niedzielę czynne jest w godzinach od 10.00 do 22.00, z tym że w godzinach 15:00 - 16:00 oraz 19:00 - 19:30 przewidziana jest przerwa na prace konserwacyjne.

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie lodowiska stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Lodowisko jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do rekreacji i aktywnego wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z lodowiska, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. W ustalonym okresie funkcjonowania lodowisko jest czynne:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, z zastrzeżeniem, że w godzinach od 8.00 do 15.00 z lodowiska korzystają w pierwszej kolejności uczniowie szkół, jeśli prowadzone są na nim zajęcia sportowe;
2) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 22.00 dla wszystkich chętnych.
§ 5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu lodowiska w zależności od warunków pogodowych lub awarii.
§ 6. Przerwa na konserwację tafli lodu trwa codziennie od godz. 15.00 do godz. 16.00 i od godz. 19.00 do godz. 19.30. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy muszą opuścić taflę lodu.
§ 7. Istnieje możliwość organizowania niewielkich imprez sportowych oraz zawodów po uzgodnieniu z administratorem.
§ 8. Na terenie lodowiska zabrania się:
1) urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania użytkowników;
2) jazdy z dziećmi na rękach;
3) jazdy na wyczynowych łyżwach, jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami;
4) rzucania śnieżkami lub przedmiotami;
5) chodzenia po płycie lodowiska w obuwiu codziennym;
6) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia lodowiska w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
7) wchodzenia na elementy konstrukcji zainstalowanych urządzeń na lodowisku; dotyczy to również infrastruktury lodowiska w szczególności oświetlenia i ogrodzenia obiektu ( banda);
8) samowolnego przemieszczania zainstalowanych i towarzyszących urządzeń lodowiska;
9) wprowadzania innego sprzętu niż zgodnego z przeznaczeniem lodowiska; zakaz nie dotyczy pojazdów administratora, oraz pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
10) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia lodowiska;
11) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia lodowiska.
§ 9. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia (banda) i pozostałej infrastruktury należy zgłaszać administratorowi.
§ 10. Do wprowadzania zwierząt domowych na terenie lodowiska stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

Cennik

1. Korzystanie z lodowisk:    
a) jazda indywidualna    
   
  - ulgowy   4,00 zł/godz.,
  - normalny   5,00 zł/godz.,
b) jazda indywidualna w soboty, niedziele i święta    
  - ulgowy   5,00 zł/godz.,
  - normalny   6,00 zł/godz.,
c) nauka jazdy na łyżwach   100,00 zł/os. za 10 godz.,
d)

korzystannie z obiektu na wyłączność

(godzina lub wielokrotność godziny)

  200,00 zł/godz.,
       
2. Wypożyczalnia i inne usługi:    
a) wypożyczenie łyżew  
   
  - ulgowy   5,00 zł/godz.,
  - normalny   6,00 zł/godz.,
b) wypożyczenie kasku    
  - ulgowy   3,00 zł/godz.,
  - normalny
  4,00 zł/godz.,
c)

wypożyczenie kija hokejowego wraz z krążkiem

(tylko i wyłącznie w przypadku wynajmu obiektu na wyłączność)

  4,00 zł/godz.,
d) wypożyczenie sprzętu do nauki jazdy na łyżwach (popychacz)
  5,00 zł/godz.,
e) wypożyczenie łyżew dla szkół 
  3,00 zł/godz.,
f) wypożyczenie kasku dla szkół   2,00 zł/godz.,
g) ostrzenie łyżew  
  8,00 zł
       
3. Bezpłatne korzystanie w okresie wakacji zimowych (od poniedziałku do piątku): dzieci i młodzież indywidualnie z terenu Miasta Inowrocławia w godzinach 13.00 - 15.00.    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 10 lutego  2020 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 38/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

 

CPOP