HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

al. Niepodległości 4

informacja tel. 52 35 55 365

kierownik tel. 52 35 55 360

mail:hws

 

Opis

Jest to największy zadaszony obiekt sportowy w Inowrocławiu, w skład którego wchodzi:

  • hala główna o powierzchni parkietu 1040 m2, która dysponuje 1452 miejscami siedzącymi na trybunach oraz 800 dostawianymi, a także profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem,
  • sala treningowa o powierzchni 288 m2 spełniająca funkcję małej sali gimnastycznej,
  • 5 sal konferencyjnych, przygotowanych do prowadzenia profesjonalnych pokazów, odczytów i narad,
  • jedna z najwyższych w Polsce północnej sztuczna ścianka wspinaczkowa pod dachem o wysokości 12,5 m i powierzchni 92,8 m2, dzierżawiona przez Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw "activeXtreme",
  • siłownia,
  • pub.

Hala zostałaznakomicie wyposażona i odpowiada wszelkim normom i standardom europejskim. Przystosowano ją do organizowania zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej i miedzynarodowej w piłce koszykowej, siatkowej i ręcznej, w zapasach, judo, karate, boksie itd. oraz imprez artystycznych, wystawienniczych i koncertów. Dodatkowym atutem jest fakt, że hala spełnia wszelkie wymagania techniczne umozliwiające bezpośrednia transmisję telewizyjną.

 

 Obiekt przystosowany jest do osób niepełnosprawnych. Dzięki pochylniom i windzie niepełnosprawni mają swobodny dostęp do hali głównej, a także części sanitarnej. Przy hali znajduje się również parking dla gości na 140 miejsc.

 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA jest stosunkowo nową atrakcją sportowo - rekreacyjną w obiektach OSiR. Oddano ją do użytku 12 marca 2005 r. Zajęcia na niej, prowadzone przez profesjonalnie przygotowanych operatorów, cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Inowrocławia i okolic, niezależnie od wieku. Jest ona największa w Polsce północnej, mierząc 13 metrów wysokości. Do tej pory, zorganizowano 6 dużych zawodów o randze ponad lokalnej. Zawody przyczyniły się do tego, że ze ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ zaczynają korzystać profesjonalni wspinacze. 

 

Wśród ważniejszych imprez, które miały miejsce w Hali Widowiskowo - Sportowej z pewnością wyróżnić można mecze Pucharu Davisa w Tenisie Ziemnym Polska - Estonia. To właśnie w kwietniu 2012 r., po raz pierwszy w historii, reprezentacja polskich tenisistów zagrała w Inowrocławiu. W lipcu tego samego roku obiekt ten, stał się areną znaczącej imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym, bowiem rozegrane zostały mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Kobiet w Koszykówce. Reprezentacja Polski zagrała ze Szwajcarią i Czarnogórą. W inowrocławskiej hali odbyły się także m.in. Gala Boksu Zawodowego, Gala MMA oraz wiele koncertów, występy kabaretów i imprezy wystawiennicze.

 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HAL I SAL SPORTOWYCH

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenach hal i sal sportowych stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Hale i sale sportowe zwane dalej „halami” są ogólnodostępnymi obiektami użyteczności publicznej służącymi do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych, imprez widowiskowych oraz celów
rekreacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i oświatowych.
§ 3. Osoby korzystające z hali, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. 1. Z hali można korzystać w godzinach od 6.00 do 22.00, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarządca może zmienić godziny otwarcia hali w związku z organizacją imprez.
§ 5. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy widowiskowe, rekreacyjne, sportowe, kulturalne, wystawiennicze i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
§ 6. Dopuszcza się możliwość korzystania z hali poza harmonogramem, o którym mowa w § 5 w terminie ustalonym przez zarządcę.
§ 7. Użytkownicy korzystający z pomieszczeń hali w celach sportowych zobowiązani są do założenia właściwego stroju sportowego i obuwia z płaską, niebrudzącą podłogi podeszwą.
§ 8. Użytkownicy korzystający z pomieszczeń hali w celach sportowych mogą wchodzić do szatni na 10 min przed rozpoczęciem zajęć lub ćwiczeń.
§ 9. Na terenie hali zabrania się:
1) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia hali;
2) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia hali;
3) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia hali w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
4) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem hali;
5) samowolnego przemieszczania urządzeń i wyposażenia hali.
§ 10. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń i pozostałej infrastruktury hali należy zgłaszać zarządcy hali.
§ 11. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren hali stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

Cennik

 

 

CPOP