Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informujemy o zamknięciu do odwołania obiektów sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez OSiR Inowrocław.

INOWROCŁAWSKA TERMA

ul. Świętokrzyska 107

tel. 52 35 38 677

mail:

Opis

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oddana do użytku w 2013 r. Inowrocławska Terma wraz z obiektami towarzyszącymi znajduje się w gronie najbardziej atrakcyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjnejw województwie kujawsko - pomorskim. Obiekt mieści się w uzdrowiskowej części miasta - w sąsiedztwie Basenu odkrytego oraz Hotelu "Park".

Całkowita powierzchnia lustra wody niecki basenu wynosi 176,00 mi podzielona jest na część krytą i część otwartą. W części zewnętrznej wydzielono strefę dla małych dzieci o głębokości 30 cm z atrakcjami oraz basen rekreacyjny o głębokości od 110 cm do 160 cm z dwoma torami o szerokości 3 m i długości 9 metrów. W części rozsuwalny dach, umożliwia korzystanie z basenu do temperatury zewnętrznej - 5oC. Inowrocławska Terma jest czynna sezonowo. Obiekt posiada również 10 miejsc parkingowych.

Pływalnia wyposażona jest w hydromasaż, ławkę do hydromasażu, gejzer, armatkę, kaskadę, przeciwprąd, grzybek, sztuczną rzekę, co dodatkowo wspomaga lecznicze działanie wody solankowej. Obiekt ten jest także w pełni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Kąpiel solankowa, podobnie jak kąpiel w morskiej wodzie, koi skórę, odmładza ją i regeneruje. Jest zatem doskonałym zabiegiem kosmetycznym na ciało. lekarze zalecają tę formę hydroterapii przy schorzeniach skórnych i problemach dermatologicznych. Ponadto, basen solankowy jest świetnym sposobem na odchudzanie i redukcję tkanki tłuszczowej. Kąpiel w solance poprawia krążenie, oczyszcza skórę oraz likwiduje obrzęki. Podnosi również odporność na nerwobóle. Taka hydroterapia doskonale odpręża i usuwa zmęczenie po intensywnym wysiłku fizycznym. Łagodzi też napięcie psychiczne.

Dodatkową atrakcją są z pewnością dwa boiska do streetball'a, boisko do siatkówki plażowej, dwa tory kręgielni usytuowane tuż obok basenu.

 

WALORY WODY LECZNICZEJ

Solanka ułatwia rozszerzanie się porów skóry oraz stymuluje proces wymiany jonowej między ciałem człowieka a roztworem kąpielowym. Organizm zaczynają opuszczać toksyny, a wchłaniane są znajdujące się w solance minerały. W inowrocławskim basenie solankowym jest wykorzystywana woda z odwiertu IL-1, o głębokości 491 m szczególowo analizowana. Posiada stabilny skład mineralny i wyższą niż w innych odwiertach zawartość rozpuszczonych składników mineralnych. Zakwalifikowana została jako mineralna woda lecznicza chlorkowo-sodowa, termalna o temp. 23,5°C. Dodatkowym walorem wody jest znacząca dla celów leczniczych zawartość związków siarki, nie tylko siarczanów, ale również siarczków i siarkowodoru. Wskazana jest do wykorzystania  do kąpieli i zaliczona do leczniczych wód swoistych siarczkowych.

KĄPIELE LECZNICZE

Podczas kąpieli zazwyczaj zanurzone zostaje całe ciało. Zatem powierzchnia i moc oddziaływania bodźców kąpielowych na nasz organizm jest bardzo duża. Możemy stosować też kąpiele częściowe w sytuacji, gdy chcemy poddać działaniu tylko wybrane miejsca. Kąpiele przynoszą znaczne efekty w profilaktyce schorzeń gardła.

Kąpiele solankowe są stosowane głównie w leczeniu:
* chorób narządów ruchu (takich jak: schorzenia              
reumatoidalne, gościec, zwyrodnienie stawów, choroby
związane ze wzrostem napięcia mięśni, choroby
ortopedyczne),
* chorób związanych z zaburzeniami krążenia
(pochodzenia miażdżycowego bądź z urazów),
* chorób neurologicznych (nerwice wegetatywne),
* chorób dermatologicznych,
* chorób związanych z obniżoną odpornością.

Przeciwwskazania do stosowania kąpieli:
* kolagenozy (choroby z zaburzeniem syntezy kolagenu),
* wczesne stany pooperacyjne,
* ostry stan choroby,
* choroby zapalne układu oddechowego,
* uszkodzenia skóry,
* skłonności do częstych krwawień,
* choroba nadciśnieniowa, niewydolność sercowo –  
naczyniowa,
* stan pobudzenia i psychozy.

W przypadku dolegliwości będących przeciwwskazaniem do kąpieli solankowych należy skonsultować się z lekarzem.

Godziny pracy

Terma czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 20.00,

z wyłączeniem we wtorki i czwartki w godzinach od 18:00 do 20:00 na zajęcia z Aqua Aerobiku.

Regulamin

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU SOLANKOWEGO


§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie basenu solankowego stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Basen solankowy, zwany dalej „termą”, jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do pływania, rekreacji i czynnego wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z termy, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Terma jest czynna w okresach:
1) w miesiącach od stycznia do maja w godzinach od 9.00 do 20.00 ;
2) w miesiącach od czerwca do września w godzinach od 9.00 do 22.00;
3) w miesiącach od października do grudnia w godzinach od 9.00 do 20.00;
z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1 Zajęcia odbywają się według ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
2. Terma jest nieczynna gdy temperatura powietrza jest niższa niż – 5 °C.
§ 6. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni w holu termy.
§ 7. Na termie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i klapek basenowych.
§ 8. Na terenie termy zabrania się:
1) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia termy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia termy;
3) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem termy;
4) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia termy;
5) biegania i popychania lub wrzucania do niecki basenowej innych osób;
6) używania strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych;
7) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika albo w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
8) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych;
9) wchodzenia i wychodzenia z basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (schody);
10) samowolnego przemieszczania wyposażenia ruchomego termy;
11) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
12) przebywania na terenie termy poza godzinami otwarcia.
§ 9. Użytkownicy przebywający na terenie niecki basenowej zobowiązani są do reagowania na polecenia ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy.
§ 10. Użytkownicy będą wpuszczani na termę nie później niż na 50 minut przed jej zamknięciem.
§ 11. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń i wyposażenia termy należy zgłaszać dyżurującym ratownikom, pracownikom obsługi lub zarządcy termy.
§ 12. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren termy stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

 

 

Karnety

ZARZĄDZENIE nr 18/2015
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu korzystania z karnetów przez klientów Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, wprowadzonego Zarządzeniem   Nr 34/2014

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Na podstawie §4  pkt.8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu nadanego uchwałą nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 27 września 2010 r. zarządza się co następuje:


    § 1. Wprowadza się zmianę regulaminu korzystania z karnetów przez klientów Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
   
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZOS Nr 1 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
    
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Regulamin korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park, Krytej Pływalni „Delfin”
 i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy,
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.


1. Pływalnie* Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu prowadzą sprzedaż karnetów,  za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnet  jest własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Karnety są do nabycia w kasach pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
4. Za wydanie karnetu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 18,00 zł.
5. Na życzenie korzystającego z usług Krytej Pływalni „Wodny Park” i Krytej Pływalni „Delfin” jest możliwość połączenia usług basenowych i sauny na jednym karnecie. Na takim karnecie założone są wówczas dwa oddzielne konta: Basen i Sauna, które można doładowywać różnymi pakietami określonymi w cenniku usług obowiązującym w pływalniach.
6. Karnety wydaje się na okres kolejnych 12 m-cy kalendarzowych chyba, że umowa stanowi inaczej.
7. Po upływie terminu ważności karnetu, w ciągu 30 dni karnet należy zwrócić w kasie pływalni lub ponownie doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania, a w przypadku karnetu łączonego od dnia doładowania jednego z kont. Środki pieniężne pozostałe z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
8. Po  upływie 60 dni od daty upływu ważności karnetu, klient traci prawo do zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz pobranej kaucji, z zastrzeżeniem pkt 9.
9. Uwzględniając konieczność ujednolicenia systemów kontroli wejść i wyjść na pływalnie, karnety zakupione do 31 grudnia 2014 r. i wcześniej ważne są do 31 grudnia 2015 r. Po tym terminie ww. karnety automatycznie tracą ważność bez możliwości zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz pobranej kaucji, chyba że umowa stanowi inaczej.
10. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
11. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu nie uprawnia do otrzymania duplikatu, a niewykorzystane środki pieniężne i pobrana kaucja  nie podlegają zwrotowi, chyba że umowa stanowi inaczej.
12. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
13. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
14. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie.
15. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu   na karnecie.
16. Do karnetu nie stosuje się innych promocji, obowiązujących na pływalni w okresie ważności  karnetu.
17. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni.
18. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
19. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni,  jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
20. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.

Legenda:
* Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Kryta Pływalnia „Delfin”, Basen Solankowy – Inowrocławska Terma,

 

Cennik

 

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) za 1 godzinę   20,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,33 zł
b) za 2 godziny   36,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,30 zł
2) bilet ulgowy :    
a) za 1 godzinę   14,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,23 zł
b) za 2 godziny   24,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,20 zł
3) bilet kuracjusza:    
a) w dni od poniedziałku do soboty za 1 godz.   10,50 zł
 b) za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,18 zł
       
2. Karnety :    
1) karnet o wartości 50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości 720,00 zł   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1.050,00 zł
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  6,50 zł
       
4. Wprowadza się naliczanie minutowe (wg faktycznie wykorzystanych minut), które obowiązuje każdego dnia, w przypadku zakupu biletu jednorazowego w ostatniej godzinie otwarcia obiektu.    
       
5.

Wypożyczenie roweru:

   
a)

pierwsza godzina

  6,50 zł
b)

każda kolejna rozpoczęta godzina

  4,00 zł
c) wypożyczenie na całą dobę (24 godziny)   50,00 zł
d) kaucja zwrotna   65,00 zł/rower
       
6. Aqua Aerobik:    
1) bilet jednorazowy    26,00 zł*
2) karnet obejmujący 8 zajęć    156,00 zł*
  *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    

 
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 10 lutego  2020 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 38/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

CPOP