PLAC ZABAW

ul. Świętokrzyska-Zapadłe-Stanisława Staszica

Opis

Plac Zabaw dla dzieci, znajdujący się w pobliżu Skate Parku, zajmuje powierzchnię 1000 m² oraz wykorzystuje naturalne nierówności terenu. Maluchy mogą korzystać z piaskownicy oraz różnego rodzaju sprzętów - huśtawek, toru przeszkód z wiszącym mostkiem lub karuzeli.

Wokół placu znajdują się ławki dla opiekunów i duże trawniki, idealnie nadające się do gry w piłkę. Teren nie jest ogrodzony, jednak atutem jest położenie w znacznej odległości od ulic wśród terenów zielonych , co zapewnia bezpieczeństwo podczas zabawy.

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenach placów zabaw stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Place zabaw są ogólnodostępnymi obiektami użyteczności publicznej przeznaczonymi do zabawy, rekreacji i wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z placu zabaw, zwane dale „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Z placu zabaw korzystać mogą dzieci i młodzież do lat 15.
§ 5. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków;
3) korzystania z huśtawek, karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu jednocześnie, ze zjeżdżalni należy zjeżdżać tylko pojedynczo;
4) stawania na ruchomych częściach urządzeń, zjeżdżania i huśtania na stojąco;
5) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem placu zabaw, np. rower, motorower, rolki, deskorolka, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów administratora, wózków inwalidzkich
oraz pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
6) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placu zabaw;
7) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placu zabaw;
8) samowolnego przemieszczania zainstalowanych i towarzyszących urządzeń placu zabaw.
§ 6. Użytkownicy placu zabaw powinni przebywać w bezpiecznej odległości od będących w ruchu huśtawek i pozostałych urządzeń zabawowych.
§ 7. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia placu zabaw, pozostałej infrastruktury lub roślinności należy zgłaszać administratorowi placu zabaw.
§ 8. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren placu zabaw stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.