PLAC ZABAW "MIŚ"

ul. Ludwika Błażka 9

Opis

Plac Zabaw „Miś” powstał w połowie 2008 roku. Jest to najchętniej odwiedzany tego typu obiekt w Inowrocławiu. Dzieci podczas zabawy są w pełni bezpieczne, ponieważ nawierzchnia placu została wykonana z materiałów, które w razie upadku pozwalają uniknąć urazów. ,,Miś” został wybudowany z myślą o milusińskich w wieku od 2 do 13 lat. Wyposażony został w atestowane huśtawki, karuzele, piaskownice, zestawy sprawnościowe oraz urządzenia z których mogą korzystać również dzieci niepełnosprawne. Obiekt ten jest nieustannie usprawniany, modernizowany i rozbudowywany o nowy sprzęt.

Na terenie placu zabaw znajduje się zadaszona piaskownica, w której można schronić się przed słońcem, a także ławki dla opiekunów. Obiekt ten jest ogrodzony oraz monitorowany, co zapewnia większe bezpieczeństwo dla bawiących się tam dzieci. ,,Miś” jest czynny w określonych godzinach, które uzależnione są od pory roku, a wstęp na jego teren jest bezpłatny.

 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW „MIŚ” Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie placu zabaw „Miś” z nawierzchnią syntetyczną stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Plac zabaw „Miś", zwany dalej „placem zabaw”, jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z placu zabaw, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Plac zabaw jest czynny sezonowo w okresach:
1) w miesiącu marcu w godzinach od 10.00 do 18.00;
2) w miesiącu kwietniu w godzinach od 9.00 do 19.00;
3) w miesiącu maju w godzinach od 9.00 do 19.00;
4) w miesiącu czerwcu w godzinach od 9.00 do 20.00;
5) w miesiącu lipcu w godzinach od 9.00 do 20.00;
6) w miesiącu sierpniu w godzinach od 9.00 do 20.00;
7) w miesiącu wrześniu w godzinach od 11.00 do 19.00;
8) w miesiącu październiku w godzinach od 12.00 do 18.00;
9) w miesiącu listopadzie w godzinach od 12.00 do 16.00.
§ 5. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 13.
§ 6. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) wchodzenia na górne elementy urządzeń zabawowych, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków;
3) korzystania z huśtawek, karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu jednocześnie, ze zjeżdżalni należy zjeżdżać tylko pojedynczo;
4) stawania na ruchomych częściach urządzeń, zjeżdżania i huśtania się na stojąco;
5) wprowadzania na plac zabaw sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem, np.: rower, motorower, rolki, deskorolka, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów zarządcy, wózków inwalidzkich oraz
posiadających stosowne zezwolenia;
6) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placu zabaw;
7) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placu zabaw;
8) samowolnego przemieszczania zainstalowanych i towarzyszących urządzeń placu zabaw;
9) przebywania na terenie placu zabaw poza godzinami otwarcia.
§ 7. Użytkownicy placu zabaw powinni przebywać w bezpiecznej odległości od będących w ruchu huśtawek i pozostałych urządzeń zabawowych.
§ 8. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia placu zabaw, pozostałej infrastruktury lub roślinności należy zgłaszać zarządcy placu zabaw.
§ 9. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren placu zabaw stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

Cennik

{source}

<?php

$s = file_get_contents('http://osir.inowroclaw.pl/OSIR/index.php/cennik/1449-plac-zabaz-mis');

preg_match('/<tbody(.*?)>(.*?)<\/tbody>/si', $s, $aTab);
print_r($aTab[2]);

?>{/source}