KORTY TENISOWE

ul. Przy Stawku 1

nr tel.  52 35 55 378

Opis

 

Korty usytuowane są w uzdrowiskowej części miasta. Piękna okolica sprzyja uprawianiu tego elitarnego sportu. Obiekt ten oferuje 5 boisk do gry w tenisa ziemnego wraz ze ścianą do treningów dla początkujących. W skład kompleksu wchodzi także zaplecze socjalne z szatniami i pełnym węzłem sanitarnym oraz restauracją. W 2010 roku zamontowano indywidualne oświetlenie każdego z kortów. Co bardzo ważne, profesjonalne oświetlenie obiektu pozwala na wydłużenie godzin korzystania z niego przez miłośników tenisa.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu informuje, że Korty Tenisowe przy ul. Przy Stawku 1 od 4 maja br. czynne będą w godz. 6.30 – 22.00. Gra w późniejszych godzinach możliwa będzie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (52) 35 – 55 – 378.

 

 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie kortów tenisowych stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Korty tenisowe, zwane dalej „kortami”, są ogólnodostępnymi obiektami użyteczności publicznej służącymi do rekreacji, czynnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych.
§ 3. Osoby korzystające z kortu, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Kort jest czynny sezonowo w okresie od maja do października w godzinach od 6.30 do 22.00.
§ 5. Z kortu można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą osobiście lub telefonicznie.
§ 6. Termin, o którym mowa w § 5 może być odwołany lub zmieniony przez zarządcę w związku
z przeprowadzaniem imprez sportowo - rekreacyjnych, po uprzednim powiadomieniu osób zainteresowanych.
§ 7. Użytkownicy będą wpuszczani na kort nie później niż na 30 minut przed jego zamknięciem.
§ 8. Każdy użytkownik po zakończeniu gry i przed opuszczeniem kortu zobowiązany jest do wyrównania jego nawierzchni za pomocą siatki i oczyszczenia linii.
§ 9. Na kort mają wstęp tylko osoby grające, ich trenerzy lub instruktorzy.
§ 10. Warunkiem korzystania z kortu jest posiadanie obuwia przeznaczonego do gry w tenisa.
§ 11. Na terenie kortu zabrania się:
1) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia kortu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) wchodzenia na elementy konstrukcji urządzeń; dotyczy również infrastruktury kortu w szczególności oświetlenia, konstrukcji tablic informacyjnych, ogrodzenia;
4) samowolnego przemieszczania zainstalowanych i towarzyszących urządzeń kortu;
5) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem kortu, np. rower, motorower, rolki,
deskorolka, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów zarządcy, wózków inwalidzkich oraz pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
6) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia kortu;
7) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia kortu;
8) przebywania na terenie kortu poza godzinami otwarcia.
§ 12. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, ogrodzenia kortu, pozostałej infrastruktury lub roślinności należy zgłaszać zarządcy kortu.
§ 13. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren kortu stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.