KRYTA PŁYWALNIA "DELFIN"

ul. Wierzbińskiego 11

tel. 52 35 55 377

mail:

Opis

W skład kompleksu krytej pływalni wchodzi:
- basen pływacki o wymiarach 25 x 12,5 m, z 6-cioma torami dla zawodników oraz trybuną dla publiczności z 154 miejscami siedzącymi,

- sala gimnastyczna o wymiarach 16x8 m do ćwiczeń ogólnorozwojowych wraz z szatnią dla użytkowników,

- sauna.

 

Przed budynkiem pływalni znajduje się duży parking, zarówno dla samochodów osobowych jak i autokarów. Kryta Pływalnia "Delfin" przystosowana jest do świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych i jest wyposażona w sprzęt do obsługi klientów o ograniczonej możliwości poruszania się (winda i schodołaz).

 

Godziny pracy

Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, z tym że w godz. od 8:00 do 15:00 udostępniany jest wyłącznie dla szkół, a w godz. od 16:30 do 20:00 sekcje pływackim (od 1.09 do 30.06).

Wstęp dla klientów indywidualnych - od godz. 6:00 do godz. 8:00, od godz. 15:00 do godz. 16:30 oraz od godz. 20:00 do 22:00.

W sobotę, niedzielę i święta basen otwarty jest w godzinach: 10:00-22:00.

Dodatkowo we wtorki i piątki w godz. 20:00 - 21:00 rezerwacja na aerobik wodny.

Sauna czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 8:00 oraz od 15:00 do 22:00.

Regulamin pływalni

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI KRYTYCH


§ 1. Regulamin obowiązuje na terenach pływalni krytych stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Pływalnia kryta, zwana dalej „pływalnią”, jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do pływania, nauki pływania, rozgrywania zawodów sportowych, rekreacji i czynnego wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z pływalni, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Z pływalni można korzystać:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00;
2) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 22.00,
z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1 W dni nauki szkolnej od 8.00 do 15.00 z pływalni korzystają w pierwszej kolejności uczniowie szkół, jeśli prowadzone są na niej lekcje wychowania fizycznego lub inne zajęcia dla uczniów.
2. Zajęcia odbywają się według ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
§ 6. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni w holu pływalni.
§ 7. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i klapek basenowych.
§ 8. Na terenie pływalni zabrania się:
1) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia pływalni w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia pływalni;
3) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem pływalni;
4) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia pływalni;
5) biegania i popychania lub wrzucania do niecki basenowej innych osób;
6) używania strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych;
7) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika albo w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
8) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach;
9) wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
10) samowolnego przemieszczania wyposażenia ruchomego pływalni;
11) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
l2) przebywania na terenie pływalni poza godzinami otwarcia.
§ 9. Użytkownicy przebywający na terenie niecki basenowej zobowiązani są do reagowania na polecenia ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy.
§ 10. Użytkownicy będą wpuszczani na pływalnię nie później niż na 50 minut przed jej zamknięciem.
§ 11. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń i wyposażenia pływalni należy zgłaszać dyżurującym ratownikom, pracownikom obsługi lub zarządcy pływalni.
§ 12. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren pływalni stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

Karnety

 Regulamin Karnetów