BASEN ODKRYTY

ul. Świętokrzyska 107

 

Opis

Pływalnia znajdująca sie w atrakcyjnym położeniu, na skraju Parku Solankowego, jest popularnym miejscem letniego wypoczynku mieszkańców Inowrocławia i przebywających tu kuracjuszy. Jest to basen kąpielowy o wymiarach 25 m x 50 m i głębokości od 0,9 do 5 m, z własną stacją uzdatniania wody. Na terenie tego obiektu znajdują się także brodzik dla dzieci o wymiarach 10 m x 20 m oraz szatnie, sanitariaty i natryski.

Istnieje możliwość indywidualnego i zbiorowego korzystania z basenu w ramach kolonii, półkolonie czy obozów.

Regulamin basenu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU ODKRYTEGO


§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie basenu odkrytego stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Basen odkryty, zwany dalej „basenem”, jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do pływania, rekreacji i czynnego wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z basenu, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Basen jest czynny sezonowo w miesiącach od czerwca do sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00.
§ 5. Na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
§ 6. Na terenie basenu zabrania się:
1) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia basenu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia basenu;
3) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem basenu, np.: rolki, deskorolka, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów zarządcy, wózków inwalidzkich oraz pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
4) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia basenu;
5) biegania i popychania lub wrzucania do niecki basenowej innych osób;
6) używania strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych;
7) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika albo w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
8) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach;
9) wchodzenia i wychodzenia z basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
10) samowolnego przemieszczania wyposażenia ruchomego basenu;
11) pozostawiania obuwia w strefach komunikacji;
l2) wchodzenia na elementy konstrukcji zainstalowanych urządzeń; dotyczy to również infrastruktury basenu, w szczególności: oświetlenia, konstrukcji tablic informacyjnych, konstrukcji ogrodzenia;
13) przebywania na terenie basenu poza godzinami otwarcia.
§ 7. Użytkownicy przebywający na terenie niecki basenowej zobowiązani są do reagowania na polecenia ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy.
§ 8. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń i wyposażenia basenu należy zgłaszać dyżurującym ratownikom, pracownikom obsługi lub zarządcy basenu.
§ 9. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren basenu stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.