CENNIK USŁUG INOWROCŁAWSKA TERMA*

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) za 1 godzinę   20,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,33 zł
b) za 2 godziny   36,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,30 zł
2) bilet ulgowy :    
a) za 1 godzinę   14,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,23 zł
b) za 2 godziny   24,00 zł
  − za każdą minutę powyżej 2 godzin   0,20 zł
3) bilet kuracjusza:    
a) w dni od poniedziałku do soboty za 1 godz.   11,50 zł
 b) za każdą minutę powyżej 1 godziny   0,19 zł
4) grupa zorganizowana    
a) od 11 osób do 20 osób, w tym opiekun    80% biletu ulgowego/osoba za 1 godz.
b) od 21 osób do 30 osób, w tym opiekun    70% biletu ulgowego/osoba za 1 godz.
c) od 31 osób do 40 osób, w tym opiekun    65% biletu ulgowego/osoba za 1 godz.
       
2. Karnety :    
1) karnet o wartości 50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości 720,00 zł   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1.050,00 zł
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  6,50 zł
       
4. Wprowadza się naliczanie minutowe (wg faktycznie wykorzystanych minut),
które obowiązuje każdego dnia, w przypadku zakupu biletu jednorazowego w ostatniej godzinie otwarcia obiektu.
   
       
5.

Wypożyczenie roweru:

   
a)

pierwsza godzina

  6,50 zł
b)

każda kolejna rozpoczęta godzina

  4,00 zł
c) wypożyczenie na całą dobę (24 godziny)   50,00 zł
d) kaucja zwrotna   65,00 zł/rower
       
6. Aqua Aerobik:    
1) bilet jednorazowy    26,00 zł*
2) karnet obejmujący 8 zajęć    156,00 zł*
  *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    

 

Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 10 lutego  2020 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 38/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 163/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

 

1)
a)
b)
c)