CENNIK USŁUG HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

1.

Zwalnia się z opłaty za korzystanie z dużej i małej sali sportowej Hali Widowiskowo – Sportowej:

a) kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu korzystania z obiektów ustalonego przez Dyrektora,
b) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora,
c) dzieci do lat 3'
d)  w celach promocji Miasta Inowrocławia,
e) w ramach realizacji kalendarza i mprez,
f) przez osoby posiadające status weterana i weterana poszkodowanego, na podstawie
przepisów szczególnych, z pływalni i hal sportowych.
2.  Ustala się, dla posiadaczy KARTY INOWROCŁAWIANINA, 10% zniżki od
obowiązujących cen przy zakupie biletów jednorazowych lub karnetów na obiektach
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu objętych cennikami.
   
3. Duża sala:    
a) dla świadczeniobiorców wymienionych w  pkt. 1 i 2 korzystających z sali poza harmonogramem   70,00 zł/godz.
b) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli korzystających z sali zgodnie z harmonogramem   70,00 zł/godz.,
c) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i  niepublicznych przedszkoli   110,00 zł/godz
d) dla pozostałych świadczeniobiorców   200,00 złł/godz
e) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   1.200,00 zł
f) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   5.000,00 zł
       
4. Mała sala:    
 a) dla świadczeniobiorców wymienionych  w  pkt. 1 i 2 korzystających poza harmonogramem   50,00 zł/godz.,
 b) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli korzystających z sali zgodnie z harmonogramem   50,00 zł/godz.
 c) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i  niepublicznych przedszkoli   70,00 zł/godz
 d) dla pozostałych świadczeniobiorców   100,00 zł/godz
 e) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   600,00 zł.
 f) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   2.000,00 zł.
g) korzystanie ze stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę (bilet normalny)   8,00 zł
h) korzystanie ze stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę (bilet ulgowy)   5,00 zł
       
5. Pozostałe:    
a) sala konferencyjna – korzystanie przez świadczeniobiorcę przez 1 godzinę – 100,00 zł    
b) pokój instruktorsko-sędziowski - korzystanie przez świadczeniobiorcę przez 1 godzinę – - 50,00 zł    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 9 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 98/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.