CENNIK USŁUG HALA SPORTOWA

1.

Zwalnia się z opłaty za korzystanie z  hali  sportowej:

a) kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu korzystania z ustalonego przez Dyrektora,
b) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora,
c) dzieci do lat 3.
b) w celach promocji Miasta Inowrocławia,
c) w ramach realizacji kalendarza imprez,
d) przez osoby posiadające status weterana i weterana poszkodowanego, na podstawie
przepisów szczególnych, z pływalni i hal sportowych.
2. Ustala się, dla posiadaczy KARTY INOWROCŁAWIANINA, 10% zniżki od
obowiązujących cen przy zakupie biletów jednorazowych lub karnetów na obiektach
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu objętych cennikami.
   
3. Ceny na usługi są następujące:    
a) dla świadczeniobiorców wymienionych w pkt. 1 i 2  korzystających z sali poza harmonogramem   50,00 zł/ godz.,
b) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli korzystających z sali zgodnie z harmonogramem   50,00 zł/godz.,
c)

dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli

  70,00 zł/godz. 
d) dla pozostałych świadczeniobiorców   100,00 zł,
e) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   600,00 zł
f) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   2.000,00 zł
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 9 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 98/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.