CENNIK USŁUG KRYTA PŁYWALNIA DELFIN

   
 

Usługi basenowe:

1) bilet normalny za 60 min   15,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,25 zł
2) bilet ulgowy za 60 min   12,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,20 zł
3) bilet - ranne pływanie w dni powszednie od poniedziałku do piątku    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
4) bilet - w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 22.00   70 % ceny biletu
6) korzystanie z niecki basenu na wyłączność (godzina lub wielokrotność godziny)    
a) pozostałe szkoły niebędące jednostkami organizacyjnymi Miasta Inowrocław   374,00 zł/godz.
b) pozostali klienci   469,00 zł/godz.
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   320,00 zł/20 godz
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   349,00 zł/8 godz.
   * osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie,
którą należy wykorzystać w ciągu 30  dni.
   
       
  Karnety:    
1) karnet o wartości      50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości    100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości    150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości    200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości    300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości    400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości    500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości    720,00 zł   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1.050,00 zł
       
1. Sala gimnastyczna:    
  klienci indywidualni   60,00 zł/godz.
       
2. Pozostałe usługi:    
1) sauna*:   0,47 zł /min
  *minimalną opłatę za korzystania z sauny ustala się na 4.70 zł, tj.: 10 minut    
2) bilet instruktorski *   23,00 zł/1 godz.
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  6,50 zł
       
4. Wielobój:    
1) Cennik:    
a) karnet obejmujący 4 wejścia   77,00 zł *
b) karnet obejmujący 8 wejść   154,00 zł*
   *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
7. Bezpłatne korzystanie w okresie wakacji letnich i zimowych (od poniedziałku do piątku)    
1) półkolonie miejskie (szkolne) z Miasta w godzinach 10.00 - 11.00    
2) wakacyjna nauka pływania* w godzinach 12.00 - 13.00    
3) dzieci i młodzież indywidualnie z terenu Miasta Inowrocławia w godzinach 13.00 - 15.00    
  * dotyczy osób wcześniej zapisanych    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia  2022 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 263/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

 

1)
a)
b)
c)