CENNIK USŁUG KRYTA PŁYWALNIA DELFIN

   
 

Usługi basenowe:

1) bilet normalny za 60 min   12,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,20 zł
2) bilet ulgowy za 60 min   9,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,15 zł
3) bilet - ranne pływanie w dni powszednie od poniedziałku do piątku    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
4) bilet - ranne pływanie w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 22.00   70 % ceny biletu
6) korzystanie z niecki basenu na wyłączność (godzina lub wielokrotność godziny)    
a) pozostałe szkoły niebędące jednostkami organizacyjnymi Miasta Inowrocław   230,00 zł/godz.
b) pozostali klienci   325,00 zł/godz.
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   260,00 zł/20 godz
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   325,00 zł/8 godz.
   * osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30  dni.    
       
  Karnety:    
1) karnet o wartości      50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości    100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości    150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości    200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości    300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości    400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości    500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości    720,00 zł   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1.050,00 zł
       
1. Sala gimnastyczna:    
  klienci indywidualni   60,00 zł/godz.
       
2. Pozostałe usługi:    
1) sauna*:    
a) za każdą minutę korzystania   0,45 zł
  *minimalną opłatę za korzystania z sauny ustala się na 4.50 zł, t.: 10 minut    
2) bilet instruktorski *   20,00 zł/1 godz.
*sprzedawany osobie spełniającej warunki określone przez Dyrektora OSiR."
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  6,50 zł
       
4. Wielobój:    
1) Cennik:    
a) karnet obejmujący 4 wejścia   65,00 zł *
b) karnet obejmujący 8 wejść   130,00 zł*
   *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
7. Bezpłatne korzystanie w okresie wakacji letnich i zimowych (od poniedziałku do
piątku)
   
1) półkolonie miejskie (szkolne) z Miasta w godzinach 10.00 11.00    
2) wakacyjna nauka pływania* w godzinach 12.00 13.00    
3) dzieci i młodzież indywidualnie z terenu Miasta Inowrocławia w godzinach 13.00
15.00
   
  * dotyczy osób wcześniej zapisanych    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 10 lutego  2020 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 38/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

1)
a)
b)
c)