Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracownika samorządowego:

1. Referent  http://osir-inowroclaw.samorzady.pl/art/id/2164
2. Inspektor ds. kadr  http://osir-inowroclaw.samorzady.pl/art/id/2165

CPOP