OSiR Cennik Usług

CENNIK USŁUG HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

1.

Zwalnia się z opłaty za korzystanie z dużej i małej sali sportowej Hali Widowiskowo – Sportowej:

a) kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu korzystania z obiektów ustalonego przez Dyrektora,
b) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora,
c) dzieci do lat 3.
   
2. Duża sala:    
a) dla świadczeniobiorców wymienionych w  pkt. 1  a, b, c,  korzystających z sali poza harmonogramem   60 zł/godz.
b) dla niepublicznych szkół i przedszkoli   100,00 zł/godz.,
c)

dla pozostałych świadczeniobiorców korzystających cyklicznie

z możliwością rabatu do 15 % salogodziny,  z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia,

  200,00 zł/godz
d) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne  o charakterze sportowo-rekreacyjnym   min. 1.000,00 zł
e) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   min. 4.000,00 zł.
       
3. Mała sala:    
 a) dla świadczeniobiorców wymienionych  pkt 1 a, b, c,  korzystających poza harmonogramem   40,00 zł/godz.,
 b) dla niepublicznych szkół i przedszkoli   60,00 zł/godz.
 c)

dla pozostałych świadczeniobiorców korzystających cyklicznie

z możliwością rabatu do 60 % salogodziny,  z zastrzeżeniem § 3 niniejszego Zarządzenia,

  200,00 zł/godz
 d) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   min. 600,00 zł,
 e) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   min. 2.000,00 zł.
       
4. Pozostałe:    
a) wynajem sali konferencyjnej   min. 80,00 zł/ godz.
b) wynajem pokoju instruktorsko-sędziowskiego   min. 40,00 zł/ godz.
c)

wynajem stołu do tenisa stołowego:

bilet normalny –
bilet ulgowy  -

 

 

6,00 zł /godz.,

4,00 zł/godz.

d) wynajem sali konferencyjnej dla organizacji pozarządowych nie ujętych w harmonogramie korzystania z sali konferencyjnej – min. 20,00 zł/godz.”    
5.      
1) Zwalnia się z opłaty za korzystanie z minisiłowni kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście Inowrocławiu wg harmonogramu korzystania z obiektów ustalonego przez Dyrektora,    
2) dla pozostałych użytkowników korzystający z minisiłowni  w Hali Widowiskowo-Sportowej ustala się następujący cennik usług:    
a)

wejście jednorazowe

 

7 zł za wejście /brutto/ godz.

b)

karnet 4 wejścia ważny 1 miesiąc

 

24 zł/brutto

c)

karnet bez ograniczeń czasowych ważny 1 miesiąc ( poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie dla klubów i stowarzyszeń)

 

75 zł/brutto

d)

bilet fitness bez korzystania ze sprzętu

 

5 zł/brutto/godz.

e)

masaż manualny

 

30,00 zł brutto/20 min

Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  1 sierpnia 2016 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 258/2012
z dnia  20 grudnia 2012 r.