OSiR Cennik Usług

CENNIK USŁUG STADION MIEJSKI im. Inowrocławskich Olimpijczków, II, III

1. Mieszkańcy Miasta mają prawo do otwartego, nieodpłatnego wstępu na stadiony   w celach rekreacyjnych.
   
2. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z obiektu na treningi i mecze
   
a) kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu korzystania  z obiektów ustalonego przez Dyrektora,
b) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora,
c) dzieci do lat 3.    
       
3. Opłata za wynajem obiektów:    
1) na cele sportowe   250,00 zł/godz
2) na inne cele   500,00 zł/godz
       
4. Opłata za wynajem sali konferencyjnej   50,00 zł/godz
       
Ceny zawierają podatek VAT.

Cennik obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 113/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

CPOP