OSiR Cennik Usług

MINISIŁOWNIA

CENNIK MINISIŁOWNIA

5.      
1) Zwalnia się z opłaty za korzystanie z minisiłowni kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście Inowrocławiu wg harmonogramu korzystania z obiektów ustalonego przez Dyrektora,    
2) dla pozostałych użytkowników korzystający z minisiłowni  w Hali Widowiskowo-Sportowej ustala się następujący cennik usług:    
a)

wejście jednorazowe

 

7 zł za wejście /brutto/ godz.

b)

karnet 4 wejścia ważny 1 miesiąc

 

24 zł/brutto

c)

karnet bez ograniczeń czasowych ważny 1 miesiąc ( poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie dla klubów i stowarzyszeń)

 

75 zł/brutto

d)

bilet fitness bez korzystania ze sprzętu

 

5 zł/brutto/godz.

e)

masaż manualny

 

30,00 zł brutto/20 min

Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  1 sierpnia 2016 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 258/2012
z dnia  20 grudnia 2012 r.