CENNIK USŁUG BASEN ODKRYTY

1. Bilet wstępu  na basen odkryty:    
1) bilet normalny (1 wejście)   8,00 zł
2) bilet ulgowy (1 wejście)   4,00 zł
3) wypożyczenie leżaka     6,00 zł
       
2. Korzystanie z kręgli   4,00 zł za godzinę
       
3. Bezpłatne korzystanie w okresie wakacji letnich (od poniedziałku do piątku):
dzieci i młodzież indywid ualnie z terenu Miasta Inowrocławia w każdą środę.
   
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 16 marca  2021 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 60/2021 z dnia 15 marca 2021 r..