CENNIK USŁUG BASEN ODKRYTY

1. Bilet wstępu  na basen odkryty:    
1) bilet normalny (1 wejście)   8,00 zł
2) bilet ulgowy (1 wejście)   4,00 zł
3) wypożyczenie leżaka     6,00 zł
       
2. Opłaty za korzystanie z kręgli   4,00 zł za godzinę
       
3. Bezpłatne korzystanie w okresie wakacji letnich (od poniedziałku do piątku):
dzieci i młodzież indywid ualnie z terenu Miasta Inowrocławia w każdą środę.
   
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 10 lutego 2020 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 38/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.